Statsunderstöd

Statsunderstöd för utvecklingen av språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, ansökningsgrupp C

Status
Avgjord
Ansökningstid
2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
550 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Yvonne Nummela

Urvalsgrunder

Projektets mål och verksamhet för genomförandet
Projektplanens tydlighet och genomförbarhet och täckande och mångsidigt innehåll
Effekter och konkreta resultat som eftersträvas i projektet
Projektet stöder långsiktig utveckling av den professionella kompetensen
Projektets kostnadsberäkning och tidtabell är realistisk
Produkterna och projektresultatens spridning
Projektets utvärderings- och utredningsverksamhet

Utbildningsstyrelsen utlyste 2.10.2019 ett statsunderstöd för att utveckla språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbidlningen. Totalt har 12 ansökningar inlämnats i ansökningsgrupp C till ett sammanlagt belopp av 215 969 euro. Statsunderstöd beviljades till 8 ansökare. Det anslag som skulle användas för understöden i ansökningsgrupp C var tillsammans 50 000 euro.

Ansökningarna har bedömts enligt de urvalsgrunder som är omnämnda i ansökningsmeddelandet.

Attachments