Statsunderstöd

Statsunderstöd för utvecklingen av språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, ansökningsgrupp C

Status
Avslutad
Ansökningstid
2.10.2019 – 6.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
550 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Yvonne Nummela

Urvalsgrunder

  • Projektets mål och verksamhet för genomförandet
  • Projektplanens tydlighet och genomförbarhet och täckande och mångsidigt innehåll
  • Effekter och konkreta resultat som eftersträvas i projektet
  • Projektet stöder långsiktig utveckling av den professionella kompetensen
  • Projektets kostnadsberäkning och tidtabell är realistisk
  • Produkterna och projektresultatens spridning
  • Projektets utvärderings- och utredningsverksamhet
Attachments