Statsunderstöd

Statsunderstöd för utvidgning av undervisning på två språk 2020

Status
Avslutad
Ansökningstid
5.3.2020 – 20.5.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Mer information
Undervisningsrådet Yvonne Nummela

Urvalsgrunder

Implementeringen av grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen på ett innovativt och mångsidigt sätt i projektet
Projektets mål och verksamhet för genomförandet
Projektplanens tydlighet och genomförbarhet
Koordinatorns, arbetsgruppens och/eller nätverkets verksamhet är ändamålsenlig och innovativ
Behovet av projektet, projektets kunskapsbas och eventuella anknytning till forskning
Projektets kostnadsberäkning och realistiska tidtabell
Projektets effekt
De konkreta resultaten som eftersträvas med hjälp av projektet
Projektresultatens och produkternas spridning samt information för vårdnadshavare om undervisning på två språk
Projektets utvärderings- och redovisningsverksamhet
Vid beviljandet av understöd beaktas den regionala jämlikheten och i synnerhet nya projekt som inleds betonas. Därtill fästs uppmärksamhet vid att undervisningen på två språk ska skapa en kontinuitet i de kommuner där verksamheten inte tidigare har ordnats. Av ansökningarna om fortsatt understöd ska framgå hur den redan påbörjade verksamheten kommer att utvecklas.

Statligt specialunderstöd får inte användas för sådan verksamhet som sökanden får annat statsunderstöd för.

Fokusområden

1. Anordnande av språkberikad undervisning inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning på orter där sådan undervisning inte erbjuds
2. Utvidgning och utveckling av befintlig språkberikad undervisning inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt tryggande av undervisningens kontinuitet på orter där sådan undervisning redan ordnas

3. Anordnande av språkbadsundervisning på finska, svenska eller samiska
på orter där sådan undervisning inte erbjuds
4. Utvidgning och utveckling av befintlig språkbadsundervisning på finska, svenska eller samiska samt tryggande av undervisningens kontinuitet på orter där sådan undervisning redan ordnas.
5. Anordnande av omfattande undervisning på två språk inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning på orter där sådan undervisning inte erbjuds.
6. Utvidgning och utveckling av befintlig omfattande undervisning på två språk inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt tryggande av undervisningens kontinuitet på orter där sådan undervisning redan ordnas
7. Anordnande eller utvidgning av annan småbarnspedagogik, förskoleundervisning eller grundläggande utbildning som stödjer nationalspråksstrategin (till exempel tandemundervisning)