Statsunderstöd

Stöd för nationell kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande

Yrkesutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
8.10.2019 – 8.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
200 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Helena Öhman

Urvalsgrunder

  • Resultat som stöder målen för ansökan
  • Effekter som stöder målen för ansökan
  • Projektplanens genomförbarhet
  • Projektplanens helhetsekonomi i förhållande till den föreslagna verksamheten
  • Innovativa verksamhetssätt
  • Aktiva verksamhetssätt
  • Partnerskap som är ändamålsenliga för genomförandet av projektet