Statsunderstöd

Stöd för nationell kommunikation för att främja yrkesutbildningens image och inflytande

Yrkesutbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
8.10.2019 – 8.11.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
200 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Helena Öhman

Urvalsgrunder

Resultat som stöder målen för ansökan
Effekter som stöder målen för ansökan
Projektplanens genomförbarhet
Projektplanens helhetsekonomi i förhållande till den föreslagna verksamheten
Innovativa verksamhetssätt
Aktiva verksamhetssätt
Partnerskap som är ändamålsenliga för genomförandet av projektet