Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för att stärka sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna 2020

Status
Avgjord
Ansökningstid
20.1.2020 – 25.2.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
7 500 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

Motsvarar projektplanen de mål som ställts upp i ansökningsmeddelandet?
Antalet deltagare i utbildningen (projektets omfattning) då utbildningen avslutats
Utbildningens omfattning per studerande (om det finns utbildningar med varierande omfattning, ange medeltalet av utbildningens omfattning)
Kostnader för en studerande i relation till de genomsnittliga studerandekostnaderna för samtliga ansökningar
En preliminär plan för att fånga upp studerande och få dem att delta i utbildningen
Den planerade utbildningen och på vilka sätt utbildningen genomförs
Planeringen av och kvaliteten på stödåtgärder som berör studierna


Därtill beaktas det totala antalet prestationer som berättigar till statsandel år 2020