Statsunderstöd

Studiesedelunderstöd för det fria bildningsarbetet 2020

Fritt bildningsarbete
Status
Avgjord
Ansökningstid
20.1.2020 – 25.2.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
2 216 000 €
Mer information
Undervisningsrådet Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

1) Målgrupper som man fäster särskild uppmärksamhet vid (utbildning på romani, samiska, teckenspråk samt utbildning i läs- och skrivfärdigheter för invandrare)
2) Regional jämlikhet
3)
4) Omfattningen av läroanstaltens prestationer inom det fria bildningsarbetet som berättigar till statsandel år 2020.