Statsunderstöd

Utveckling av skolans klubbverksamhet 2019

Grundläggande utbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
15.2.2019 – 21.3.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
5 865 000 €
Mer information
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

I ansökan har beaktats målen och tyngdpunkterna i detta ansökningsmeddelande
Klubbverksamheten har planerats mål- och behovsinriktat
Innehållet i klubbverksamheten är mångsidigt
Klubbverksamheten planeras i samarbete med lokala samarbetspartner och regionala nätverk (inom klubbverksamhet)