Statsunderstöd

Utveckling av skolans klubbverksamhet 2019

Grundläggande utbildning
Status
Avgjord
Ansökningstid
15.2.2019 – 21.3.2019 kl 16:15
Ansökningsblankett
Statsunderstöd
5 865 000 €
Mer information
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

  • I ansökan har beaktats målen och tyngdpunkterna i detta ansökningsmeddelande
  • Klubbverksamheten har planerats mål- och behovsinriktat
  • Innehållet i klubbverksamheten är mångsidigt
  • Klubbverksamheten planeras i samarbete med lokala samarbetspartner och regionala nätverk (inom klubbverksamhet)