Statsunderstöd

Utveckling av skolans klubbverksamhet 2020

Grundläggande utbildning
Status
Pågående
Ansökningstid
5.3.2020 – 20.8.2020 kl 16:15
Ansökningsblankett
Ansökningar om finansiering
Statsunderstöd
2 865 000 €
Mer information
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen

Urvalsgrunder

Målen och tyngdpunkterna i ansökningsmeddelandet har beaktats i ansökan
Klubbverksamheten har planerats utgående från behoven och målen
Klubbverksamhetens innehåll är mångsidigt
Samarbete med befintliga nätverk.