Med fysisk begränsning av ett barn avses till exempel fasthållande. Att fysiskt begränsa ett barn kan bli aktuellt endast som en sista åtgärd, om barnet kan utgöra en fara för sig själv, en annan person eller egendom. På den här sidan beskrivs de åtgärder som personalen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning har rätt att vidta som en sista åtgärd, om situationen förutsätter att man omedelbart ingriper och det inte är möjligt att förhindra barnets agerande som medför fara på något annat sätt.

Det här stödmaterialet omfattar småbarnspedagogik och förskoleundervisning som ordnas på daghem, inom familjedagvård och öppen småbarnspedagogisk verksamhet samt förskoleundervisning som ordnas i skolan. I Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2022) och Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014) beskrivs mer ingående de pedagogiska tillvägagångssätten och de principer som styr utvecklingen av verksamhetskulturen.