Den gemensamma elev- och studerandevården är en viktig del av skolans eller läroanstaltens verksamhetskultur, även i situationer då undervisningen eller elev- och studerandevården ordnas med digitala förbindelser.

Tyttö käyttää oppitunnilla kännykkää

Skolans och läroanstalternas arbete för att främja välbefinnandet och gemenskapskänslan ska genomföras med samma principer både då undervisningen ordnas som närundervisning eller som distansundervisning. Arbetet som helhet styrs av en elev- eller studerandevårdsplan, som i många skolor och läroanstalter har uppdaterats med anvisningar för situationer då undervisningen ordnas på distans.

Enhetens yrkesövergripande elev- eller studerandevårdsgrupp ska koordinera det gemenskapsfrämjande arbetet och i utvecklingen av verksamheten ska man samarbeta med eleverna och de studerande, vårdnadshavarna och skolans eller läroanstaltens samarbetspartner.

Att undervisa eller delta i undervisning på distans kräver andra slags färdigheter och rutiner än situationer då man ses ansikte mot ansikte. Det här gäller såväl elever och studerande som lärare. För en del är det enkelt, för andra är situationen belastande på ett nytt sätt. Det lönar sig att medvetet fästa uppmärksamhet vid att upprätthålla en bra interaktion och trygga delaktigheten för varje elev och studerande.

Vi har här sammanställt exempel på olika digitala sätt att genomföra arbetet för att främja välbefinnandet. Dessa har utvecklats i skolorna och läroanstalterna under coronapandemins gång och har samlats in under hösten 2020 och våren 2021.