Hoppa till huvudinnehåll

Global fostran och internationalisering


Global fostran är fostran till världsmedborgarskap och skapande av en hållbar framtid.
Grunderna för läroplanerna och planen för småbarnspedagogik utgör basen för globala medborgarfärdigheter och hållbar internationalisering. Om du som lärare eller småbarnspedagog känner grunderna väl, hjälper det dig att förmedla kunskaper som anknyter till internationalisering och globalt medborgarskap till barn och unga, elever och studerande.