Hoppa till huvudinnehåll

Global fostran och internationalisering


Global fostran är fostran till världsmedborgarskap och skapande av en hållbar framtid.
Grunderna för läroplanerna och planen för småbarnspedagogik utgör basen för globala medborgarfärdigheter och hållbar internationalisering. Om du som lärare eller småbarnspedagog känner grunderna väl, hjälper det dig att förmedla kunskaper som anknyter till internationalisering och globalt medborgarskap till barn och unga, elever och studerande.


 

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är internationalisering i skolan?

Vi lever i en global värld där ömsesidiga beroendeförhållanden syns allt tydligare och konkretare också i barns och ungas liv. Skolan ger global fostran och internationalisering.

alt-text (optional, uses title if not set)

Global fostran i skolans arbetskultur

Fostran till hållbar utveckling och ansvar tar sig uttryck i skolans alla rutiner och lösningar. Eleverna sporras att ta hänsyn till vilken miljöpåverkan deras handlingar och val har lokalt och i bredare perspektiv.

alt-text (optional, uses title if not set)

Global fostran och målen för hållbar utveckling

Global fostran i grundundervisningen skapar förutsättningar för en rättvis och hållbar utveckling i linje med FN:s utvecklingsmål.

alt-text (optional, uses title if not set)

Etiskt hållbar internationalisering

Skolarbete och fostran kräver hela tiden stora och små lösningar. Allt är inte frågor om rätt eller fel, men i arbete med barn och unga är den etiska dimensionen ständigt närvarande.

alt-text (optional, uses title if not set)

Unesco-skolorna i Finland

Unesco-skolorna, Unesco Associated Schools (ASPnet-skolor), genomför global fostran såväl i Finland som inom ramen för ett världsomfattande nätverk.

alt-text (optional, uses title if not set)

Europarådets språkcentrum

Sidan presenterar Europarådets språkcentrum och beskriver möjligheter att delta i centrets verksamhet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Statsunderstöd för olika typer av internationalisering

www.oph.fi

Internationalisering inom småbarnspedagogiken, den allmänbildande utbildningen och yrkesutbildningen som anknyter till global fostran stöds bland annat med statsunderstöd.

alt-text (optional, uses title if not set)

Samarbete om internationalisering och global fostran

www.oph.fi

Bekanta dig med olika internationella (inhemska och utländska) aktörer, organisationer och nätverk som stöder undervisning och lärande.

Fördjupa internationaliseringen i din skola

A laptop and a mobile phone on a table
eTwinning
eTwinning erbjuder alla som arbetar i skolor över hela Europa möjlighet och plats att ha kontakt med varandra, samarbeta, utveckla projekt, dela erfarenheter och uppleva sig vara en del av den spännande, europeiska lärandemiljön.
Teacher in front of students
Erasmus i skolorna
Bjud en internationell studerande på besök genom programmet Erasmus i skolorna! Programmet är avsett för daghem och skolor i Finland.
Kuvituskuva, ryhmässä työskentelyä
Projektverksamhet
Läs mer om kommande ansökningar av internationaliseringsfinansiering och statsunderstöd.