Hoppa till huvudinnehåll

GLP2021– grunderna för gymnasiets läroplan förnyas


Grunderna för gymnasiets läroplan förnyas. Avsikten är att de nya grunderna kan tas i bruk år 2021. Målet med förnyandet av grunderna är att utveckla undervisningen i gymnasiet så att den stödjer de studerandes välbefinnande, ger dem ännu bättre färdigheter än i nuläget för fortsatta studier och arbetsliv samt stödjer deras individuella behov och lärande.

Utbildningsstyrelsen förnyas grunderna för läroplanen som publiceras i samband med gymnasiedagarna i november 2019. Gymnasieundervisningen inleds enligt de nya grunderna i augusti 2021. I tidsplanen för processen har vi tagit i beaktande att det ska finnas så mycket tid som möjligt för det lokala läroplansarbetet. 

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad förändras i grunderna?

Bekanta dig med de centrala förändringarna i de nya läroplansgrunderna.

alt-text (optional, uses title if not set)

Det nya gymnasiet 2021

Arbetet med att förnya grunderna för läroplanen är en del av gymnasiereformen. Läs mer om reformen av gymnasieutbildningen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Bekanta dig med utkastet till grunderna för gymnasiets läroplan

Utkastet till grunderna blev klart i april 2019. Läs med öppet sinne. Grunderna publiceras i november 2021.

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad händer i gymnasiet?

Undervisningsrådet Pamela Granskog berättar hur gymnasiet förnyas då de nya grunderna tas i bruk 2021.