På den här sidan finns exempel på goda modeller för demokrati- och människorättsfostran. På sidan finns modeller från småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen och andra stadiet samt även från civiltjänstgöringscentralen. Modellerna är uppbyggda så att de innehåller information om vem som har genomfört de goda modellerna samt en kort beskrivning av de särskilda styrkorna i respektive modell. Syftet med helheten är att man bättre ska kunna identifiera och sprida goda modeller för demokrati- och människorättsfostran.
Lapsia koulupihalla

Modellerna är ett resultat av ett projekt där den huvudsakliga projektaktören var Nuorisotutkimusseura ry. Samarbetspartner i projektet var Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf och kompetencentrumaktören Koordinaatti, som fungerar inom ramen för Uleåborgs bildnings- och kulturtjänster. Projektet beställdes av justitieministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Projektet stödde arbetet inom styrgruppen för utveckling av demokrati- och människorättsfostran. Projektets mål grundar sig bland annat på

Lärare! Du kan söka bland modellerna enligt utbildningsform. Modellerna som berör alla barn och unga, från den grundläggande utbildningen till andra stadiet, finns i slutet av sidan.

Läs mer om

Nuorisotutkimusseura ry 

Styrgruppen för utveckling av demokrati- och människorättsfostran