Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasiediplom


Gymnasiediplomet erbjuder de gymnasiestuderande möjlighet att påvisa sitt särskilda kunnande i och intresse för olika läroämnen och ämnesgrupper. Gymnasiediplom kan avläggas i huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, gymnastik, mediekunskap, musik, dans och teater.

Gymnasiediplomen kompletterar på samma sätt som de övriga fristående prestationerna i anslutning till gymnasiestudierna de kunskaper som framgår av avgångsbetyget från gymnasiet och studentexamensbetyget. Att införa möjlighet att avlägga diplomet är frivilligt för gymnasierna, likaså är det frivilligt för de studerande att avlägga dem. Intyg över ett avlagt gymnasiediplom ges som bilaga till gymnasiets avgångsbetyg. Den studerande kan få intyget över avlagt gymnasiediplom efter att hen har avlagt hela gymnasiets lärokurs.

Från och med början av augusti 2016 har gymnasiediplomen enligt statsrådets förordning (942/2014) hört till läroplansgrunderna för gymnasiet. I gymnasiets tillämpade kurser kan ingå gymnasiediplom som avläggs i olika ämnen och ämnesgrupper. Utbildningsstyrelsen har för dessa kurser gjort upp nationella läroplansgrunder, enligt vilka gymnasiediplomkurserna beskrivs i gymnasiets läroplan. Utbildningsstyrelsen ger anvisningar för avläggande av dessa gymnasiediplom, bedömningskriterier och intygets innehåll.

Som stöd för undervisning och inlärning

alt-text (optional, uses title if not set)

Anvisningarna för gymnasiediplomen

Anvisningarna för avläggandet av gymnasiediplom ändrades år 2017. Läs mer om de nya anvisningarna och hur länge de har förpliktigat studerande. Bekanta dig också med gymnasiediplomsbetyget.

alt-text (optional, uses title if not set)

Den gemensamma uppgiften för gymnasiediplomen

Utbildningsstyrelsen publicerar årligen en gemensam uppgift för gymnasiediplomen som studerande kan använda sig av när de avlägger gymnasiediplom inom olika ämnen. Bekanta dig med kommande läsårets uppgift!