När arbetslivets och företagens verksamhet utvecklas mot en kolneutral framtid med cirkulär ekonomi måste den alltid beakta samtliga dimensioner av hållbar utveckling: den ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska dimensionen. Vad innebär detta med tanke på yrkeskompetensen? Vart når yrkesutbildningarna i olika branscher i sin strävan efter hållbarhet på sitt eget sätt?
Kestävä kehitys ammatillisen koulutuksen osaamisena

Skribent: Nani Pajunen, ledande sakkunnig på hållbarhetslösningar, Sitra