Rysslands attack mot Ukraina och ankomsten av människor som är på flykt undan kriget väcker många olika känslor och åsikter. Det är lätt hänt att vi talar om människor som grupper: flyktingar, invandrare. Då man diskuterar teman som väcker starka känslor på ett identitetsbaserat sätt, alltså så att människor i första hand ses som representanter för sin grupp, finns det en risk att åsikterna polariseras. Syftet med den här texten är att stödja lärarna och den övriga pedagogiska personalen i att bemöta svåra situationer och reda ut motsättningar i undervisningen och småbarnspedagogiken.

Tecknade pratbubblor.