Hur kan en ung arbetssökande skilja sig från mängden på ett positivt sätt då konkurrensen är stor?

”En del av platserna tillsätts verkligt snabbt, så det lönar sig inte att lämna sökandet till sista dagen. Att kolla nya jobb en gång i veckan räcker nödvändigtvis inte”, säger Marja Pylkkänen, verkställande direktör för Monster Oy.

Pylkkänen är väl insatt i vad olika företag söker vid rekrytering. Företagets tjänst Monster.fi är en av de populäraste webbplatserna för arbetsförmedling på nätet i Finland. För närvarande har webbplatsen cirka 1 300 lediga platser inom alla branscher. De som söker arbete kan söka lediga platser där eller fylla i en elektronisk meritförteckning.

Den svåra ekonomiska situationen är speciellt besvärlig för unga arbetssökande, som ännu inte har så mycket arbetserfarenhet. Ungdomsarbetslösheten ökade kraftigt under 2009. Nu har den börjat gå ner, men enligt uppgifter från Statistikcentralen är arbetslöshetsgraden för 15–24-åringar ännu cirka 22 procent.

Det är hård konkurrens om de få platserna, och de som söker arbete måste vara snabbare än förr.

”När vi själva rekryterar börjar vi vanligen med intervjuerna genast då det kommer in ansökningar. Hur energisk en person är då det gäller att söka arbete säger också något om personen, för till exempel i försäljningsarbete måste man vara snabb”, berättar Pylkkänen.

När det är hård konkurrens om en plats kan det vara småsaker som avgör.

Den som söker arbete bedöms inte nödvändigtvis enbart på basis av ansökan eller intervjun. ”Om företaget har en reception i entréhallen frågar rekryterarna ofta vilket intryck receptionisten fick av den sökande.”

Alla jobb inte lockande

För närvarande är det ont om platser, men enligt Pylkkänen är det ändå svårt att få personal till vissa arbetsuppgifter. Till uppgifter inom ekonomiförvaltning och telefonförsäljning kommer det fortfarande inte så många ansökningar. Till platser inom marknadsföring och service är det däremot fler sökande än tidigare, då personer med arbetserfarenhet och studier inom andra branscher också söker sådana arbeten. En populär plats kan få 300 ansökningar.

Hur kan man välja ut de bästa sökandena för intervju ur en så stor mängd?

”Det är naturligtvis svårt”, säger Pylkkänen suckande. ”En del ansökningar kan ändå snabbt gallras bort, om de inte alls fyller kriterierna. Faktum är också att fast du annars är perfekt för en uppgift gallras du troligen bort om ditt skriftliga framförande inte är bra”.

Pylkkänen rekommenderar därför att man låter en vän läsa igenom ens ansökan. En annan människas synvinkel kan hjälpa till med att rensa bort skrivfel, men den personen kan också bedöma ansökan realistiskt. Pylkkänen betonar att man ska vara så ärlig som möjligt i sin ansökan – inte överdriva sin kompetens, men inte heller vara för anspråkslös.

Att söka arbete kräver nämligen inte att man är perfekt. En ung sökande är ofta nervös inför en intervju, men man behöver inte vara rädd för att vara nervös. ”Jag tycker det är riktigt trevligt att märka att den som ska intervjuas är lite nervös, för det betyder att personen verkligen är intresserad av uppgiften”.

Det är inte heller nödvändigt att fylla alla kriterier som nämns i platsannonsen. En lång lista på krav i en platsannons kan göra en sökande nedslagen. I onödan.

”Finländarna låter ofta bli att söka en plats om de saknar ett eller två av de uppräknade kriterierna. Arbetsgivarna förutsätter inte på riktigt att en sökande ska ha alla egenskaper som nämns i annonsen. Ibland är det rent av omöjligt!”

Pylkkänen påpekar även att arbetsuppgifterna ofta delvis utformas enligt kompetensen hos den person som valts. ”Men det är naturligtvis ingen idé att söka arbete inom utrikeshandeln om man inte kan engelska”.

Karriärstart med telefonsörsäjning

När man söker arbete är det viktigt att beakta det som är utmärkande för just den arbetsuppgift man söker, påpekar Pylkkänen. ”Om man söker ett arbete där man ska tala mycket i telefon är det bäst att ringa till arbetsgivaren. En bra telefonröst minns man, och den kan vara avgörande vid rekryteringen. Om man inte har något att fråga är det däremot bäst att låta bli att ringa!" säger Pylkkänen skrattande.

Det är också viktigt att fundera på om man verkligen vill ha arbetet som man tänker söka. Många skickar nämligen samma ansökningar och meritförteckningar till flera ställen och kommer kanske inte ens ihåg vilka platser de sökt. ”Det är jättepinsamt om en arbetsgivare ringer för att kalla en till intervju och man inte har en aning om vilken plats det gäller.”

Det kan vara svårt att hitta sitt drömjobb då arbetslösheten är stor – i synnerhet om man just blivit färdig och inte ännu har så mycket arbetserfarenhet. Pylkkänen uppmanar de unga att inte nedvärdera till exempel telefonförsäljning.

”Jag har själv börjat på Monster med telefonförsäljning, och nu tio år senare är jag verkställande direktör. Jag avancerade småningom från den ena uppgiften till den andra”, berättar hon.

Enligt Pylkkänen stöter man ibland på sökanden som under studietiden fått för sig att de genast efter sin examen kan få uppgifter på chefsnivå. ”För chefsuppgifter måste man ändå växa genom arbetserfarenhet. Det kan vara bra att söka också sådana arbetsuppgifter som känns lite anspråkslösa”, påpekar hon.

Mångsidighet syns i Europasset

När man diskuterar med Pylkkänen inser man att det viktigaste då man söker arbete inte är någon enskild detalj, utan den sökandes alla egenskaper som helhet – från språkdräkten i ansökan till hur frimodigt man hälsar på receptionisten. Även rekryteringen har sina egna modeströmningar, och den nuvarande trenden är mångsidighet.

För att visa sin mångsidiga erfarenhet kan man till exempel använda Europass-meritförteckningen. På Monster.fi kan man använda antingen en traditionell meritförteckning eller Europassets CV. I Europass-meritförteckningen kan man förutom arbetserfarenheten också uppge sina sociala förmågor eller till exempel sina intressen.

”Det är också viktigt att ta med sina hobbyer i ansökan – den som rekryterar vill gärna veta om den sökande är lagspelare eller individualist. Till exempel scouting kan vara till nytta, eftersom man där utvecklar de sociala förmågorna”.