Här finns information om finländska högskolors stödinsatser för invandrare.

Utbildningsstyrelsens roll är att sprida information om pågående åtgärder. Utbildningsstyrelsen erbjuder också stöd genom sina olika program.


Kolme naista kuuntelee