Verktygen och tjänsterna i Europass gör det lättare att identifiera kunnande. De är också till nytta då man söker arbets- och studieplatser och då man behöver reflektera över sitt eget kunnande eller sina egna mål som gäller karriären eller studierna. Även arbetsgivarna och läroanstalterna har mångsidig nytta av de olika funktionerna.