Bilagan till yrkesexamensbevis är avsedd för internationell användning och innehåller uppgifter om examen och yrkesbehörigheten.

Bilaga till yrkesexamensbevis

Bilagan till yrkesexamensbevis  (Europass Certificate Supplement) hjälper arbetsgivare och läroinrättningar exempelvis utomlands att evaluera yrkesbehörigheten och kunnandet hos den som avlagt examen.

Bilagan ger information om:

  • studiernas innehåll och yrkeskunskaperna som de ger,
  • examens nivå och avläggningssätt,
  • yrkesbehörighet och kunnande som examen ger,  
  • behörighet för fortsatta studier.

Bilagan till yrkesexamensbevis kan användas av personer som har ett yrkesexamensbevis. Bilagan används tillsammans med examensbeviset.

Det finns en separat bilaga för varje examen. 

Var får du bilagan till yrkesexamensbevis?

Du får bilagan till ditt yrkesexamensbevis från din skola när du har avlagt examen. Läroinrättningarna är förpliktade att ge bilagan på begäran.

De som avlagt examen enligt examensgrunderna som trädde i kraft 1.8.2018 kan också skriva ut bilagan på Utbildningsstyrelsens webbplats: eGrunderna

Om du har avlagt examen enligt äldre examensgrunder, läs närmare anvisningar nedan:

1. Yrkesinriktad grundexamen till och med 1.8.2018

Om du har en yrkesinriktad grundexamen som du har avlagt enligt de tidigare examensgrunderna (2011 eller senare till och med 1.8.2018), får du bilagan till examensbeviset från din egen läroinrättning. Du kan också söka den rätta bilagan i arkivet som du kommer till via den här länken: https://laatikko.oph.fi/s/PQG5nkHfPFxSnrA .

De som avlägger examen enligt grunderna som trädde i kraft 1.8.2018 får sin bilaga från eGrunderna.

2. Yrkes- och specialyrkesexamen till och med 1.8.2018

Om du behöver Europass-bilaga till en yrkes- eller specialyrkesexamen, får du för närvarande bilagan från din egen läroinrättning, eller vid behov genom att ta kontakt med Europass-centret vid Utbildningsstyrelsen.

De som avlägger examen enligt grunderna som trädde i kraft 1.8.2018 får sin bilaga från eGrunderna.

3. Gamla examina: såväl grund-, yrkes- som specialyrkesexamina

Europass-bilagor har tagits fram för examina enligt examensgrunderna som trädde i kraft 1999–2001. Du hittar dem i arkivdatabasen.

Du kan också kontakta Europass-centret för att få en bilaga.

För examina äldre än det här finns inga Europass-bilagor. Vid behov kan du ansöka om expertutlåtande för internationellt bruk från Utbildningsstyrelsen. Närmare information om utlåtandena finns här: https://www.oph.fi/sv/tjanster/utbildningsstyrelsens-utlatanden-om-finlandska-examina.