Bilagan till betyg över högskoleexamen är avsedd för internationellt bruk och innehåller närmare information om den avlagda examen.

Bilaga till högskoleexamensbevis (Europass Diploma Supplement)

Bilagan till högskoleexamensbevis (Europass Diploma Supplement) är ett dokument som är avsett för internationellt bruk. Den innehåller närmare information om den avlagda examen och om behörigheten som examen ger för fortsatta studier och i arbetslivet. Bilagan ger också information om högskolan som har utfärdat examen samt om högskolesystem i landet där examensbeviset har beviljats. 

Bilagan till högskoleexamenbevis (Diploma Supplement) är ett dokument som har planerats gemensamt av EU, Europarådet och UNESCO.

Var får du bilagan till högskoleexamensbevis?

Bilagan beviljas automatiskt tillsammans med examensbeviset till alla studerande som avlägger högskoleexamen i Finland. Enligt Finlands lagstiftning är högskolorna skyldiga att ge sina studerande en bilaga till examensbeviset för internationellt bruk.

Närmare information om Diploma Supplement får du av din egen högskola.