Läroanstalter och högskolor stöder internationaliseringen bland de studerande, beviljar dokument som behövs för Europass och uppmuntrar de studerande att använda Europass.

Information om Europass

Europass och läroanstalterna

Bilagorna till examensbetyg och mobilitetsintygen är de viktigaste elementen i Europass ur läroanstalternas perspektiv. Europass-dokumenten och handledningen som berör dem ger undervisningen en konkret internationell dimension som de utexaminerade har nytta av på den europeiska arbets- och utbildningsmarknaden.

De nya egenskaperna i Europass hjälper de utexaminerade att följa upp och planera sin utveckling. Läroanstalterna kan handleda de studerande och utexaminerade i hur man använder Europass för att de i ett tidigt skede ska kunna börja planera sin karriärstig och fortsatta utbildningar.

Utbildningsstyrelsen är Finlands Europass-center och stöder läroanstalterna och högskolorna i frågor som berör Europass.

Europass-mobilitetsintyg

Europass-mobilitetsintyg är ett dokument där man antecknar alla perioder som en person i studiesyfte har tillbringat i ett annat europeiskt land.

Läs mer i Europassportalen och på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Bilaga till betyg över yrkesinriktad examen

Europass-bilagan till betyg över en yrkesinriktad examen (Certificate Supplement) ger grundläggande information om den avlagda utbildningen samt om den yrkesskicklighet och det kunnande som examen i fråga ger.

Läs mer i Europassportalen och på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Bilaga till högskoleexamensbevis

Europass-bilagan till betyg över högskoleexamen (Diploma Supplement) ger närmare information om den avlagda examen, högskolan som utfärdat den samt om utbildningssystemet i det land där examensbeviset har beviljats.

Läs mer i Europassportalen och på Utbildningsstyrelsens webbplats.
 

Mera information om utfärdande av bilagor hittar du här.