Läroanstalter och högskolor stöder internationaliseringen bland de studerande, beviljar dokument som behövs för Europass och uppmuntrar de studerande att använda Europass.

Information om Europass

Europass och läroanstalterna

Bilagorna till examensbetyg och mobilitetsintygen är de viktigaste elementen i Europass ur läroanstalternas perspektiv. Europass-dokumenten och handledningen som berör dem ger undervisningen en konkret internationell dimension som de utexaminerade har nytta av på den europeiska arbets- och utbildningsmarknaden.

De nya egenskaperna i Europass hjälper de utexaminerade att följa upp och planera sin utveckling. Läroanstalterna kan handleda de studerande och utexaminerade i hur man använder Europass för att de i ett tidigt skede ska kunna börja planera sin karriärstig och fortsatta utbildningar.

Utbildningsstyrelsen är Finlands Europass-center och stöder läroanstalterna och högskolorna i frågor som berör Europass.