Bilagorna till examensintygen och mobilitetsintyget bidrar till att göra kunnandet mera transparent och tydligt.

På den här sidan hittar du information och länkar som är användbara när det gäller att utfärda bilagor och mobilitetsintyg.

Bilaga till betyg över yrkesinriktad examen

 

Bilaga till intyg över högskoleexamen

 

Europassi-mobilitetsintyg

 

Information om användningen av Europass för rådgivning, handledning och undervisning hittar du här.

 

Till startsidan för Europass

Kuvituskuva, Opetushallituksen rakennus
Utbildningsstyrelsen är Finlands Europass-center.