Bilagorna till examensintygen och mobilitetsintyget bidrar till att göra kunnandet mera transparent och tydligt.

På den här sidan hittar du information och länkar som är användbara när det gäller att utfärda bilagor och mobilitetsintyg.

Bilaga till betyg över yrkesinriktad examen

Bilaga till intyg över högskoleexamen

Europassi-mobilitetsintyg

 

Kuvituskuva, Opetushallituksen rakennus
Utbildningsstyrelsen är Finlands Europass-center.