European School Education Platform är en europeisk nätportal för skolutbildning. Det är en samlad informationskälla för lärare, skolledare, beslutsfattare, experter och andra yrkesverksamma på skolområdet.

På European School Education Platform kan du hitta t.ex. kurslista, partnersökning och eTwinning-plattformen.

 

School Education Gateway har flera olika tematiska områden:

  1. Kurskatalog
  2. Sökning på möjligheter till mobilitet
  3. Sökning på projektpartner