Kuvituskuva, ryhmässä työskentelyä

RAY (Research-based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes) är ett europeiskt forskningssamarbete som fokuserar på forskningsbaserad uppföljning av EU:s ungdomsprogram.

Nätverket grundades 2008 av det österrikiska Erasmus-programmets nationella programkontor på initiativ av några andra nationella programkontor och forskare. Den första RAY-undersökningen som inleddes 2009 gällde monitorering.

RAY har utvidgats till ett nätverk med 36 samarbetspartner som består av nationella programkontor inom EU:s ungdomsprogram och deras nationella forskningspartner i 34 länder.

RAY:s koordinering överfördes till Utbildningsstyrelsen i början av 2021. Genesis (Generation and Educational Science Institute) är internationell forskningspartner och koordinator för RAY:s forskning.