Tindra är ett utvecklingsnätverk för småbarnspedagogik som koordineras av Utbildningsstyrelsen. Nätverket har som mål att främja utvecklingen av småbarnspedagogik och förskoleundervisning på nationell och lokal nivå. Utvecklingsnätverket Tindra stöder arbetet med att implementera grunderna för planen för småbarnspedagogik och grunderna för förskoleundervisningens läroplan på lokal nivå och stärker pedagogiken, verksamhetskulturen, ledarskapet samt uppföljningen och utvärderingen inom den småbarnspedagogiska verksamheten.
Kuvituskuva: Lapset syövät eväitä retkellä