Skyldigheten att utarbeta planer för jämställdhet och likabehandling i verksamheten träder i kraft 1.6.2023. Processen för att utarbeta en jämställdhetsplan ska vara påbörjad 1.6.2023. För planen för likabehandling finns en övergångsperiod och planen ska vara färdig 1.6.2025. I enlighet med lagen om småbarnspedagogik gäller skyldigheterna småbarnspedagogik som ordnas av anordnare av småbarnspedagogik och privata serviceproducenter samt förskoleundervisning som ordnas i samband med småbarnspedagogik.
VAIN vakan TAYS-opas_Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten är inte samma sak som planering av jämställdhet och likabehandling som gäller personalen.