Hoppa till huvudinnehåll

JOPPI – ESF+-samordningsprojekt för kontinuerligt lärande i Finland


Samordningsprojektet JOPPI är expert och brobyggare inom kontinuerligt lärande.

JOPPI – ESF+-samordningsprojektet för kontinuerligt lärande i Finland stärker samarbetet inom undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande tema kontinuerligt lärande. 

Vi skapar möjligheter att dela bästa praxis och nya verksamhetsmodeller för aktörer inom kontinuerligt lärande. JOPPI stöder projekt inom det riksomfattande temat kontinuerlig utveckling med deras utveckling och förmedlar insikter, lösningar och verksamhetsmodeller för bred användning.

Vi producerar information baserad på analyser om målen, åtgärderna och resultaten av projekt inom kontinuerligt lärande. Samordningsprojektet skapar även en aktuell lägesbild om temat kontinuerligt lärande och synliggör utvecklingsbehov och luckor i enlighet med målen för temat. 

JOPPI – För kontinuerligt lärande.