Lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet som arrangerar inbördes träffar kan ansöka ekonomiskt stöd av oss för rese- och logikostnader.