Översättarkursen är avsedd för dig som studerar finska språket och Finlands kultur vid ett utländskt universitet, är i slutskedet av dina studier eller nyligen har avlagt din examen samt är inriktad på översättning.
Kuvituskuva, opiskelijat istuvat rappusilla lukemassa