Vi arrangerar fortbildningskurser i finskaundervisning för lärare, fortbildningskurser i litteraturundervisning för lärare samt kurser för forskarstuderande och forskare från utländska universitet. Kurserna ges växelvis vart tredje år.