Det finns för närvarande 16 gästlärare utsända av Utbildningsstyrelsen vid utländska universitet som erbjuder studier i finska språket och Finlands kultur.