Det finns årligen cirka 18 gästlärare utsända av Utbildningsstyrelsen vid utländska universitet som erbjuder studier i finska språket och Finlands kultur. Utsända lärare får lön enligt lönenivån i Finland. Kostnaderna delas mellan Utbildningsstyrelsen och universitetet.