Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitetsledning inom yrkesutbildningen


Med kvalitetsledning säkertsäller och utvecklar man kvaliteten på yrkesutbildningen och ser till att den svarar mot kundernas och intressentgruppernas behov.

Utbildningsstyrelsen utvecklar kvalitetsledningen inom yrkesutbildningen och stöder utbilndingsanordnarna i utvecklingen av kvalitetsledningen. I kvalitetsledningen ingår säkerställandet, utvecklingen, ledningen och styrningen av kvaliteten.

Utbildningsanordnarna ansvarar för kvaliteten på examina, utbildningen och sin övriga verksamhet samt för den kontinuerliga förbättringen av kvalitetsledningen. Kvalitetsledningen är målinriktad, långsiktig och och övergripande. Kvalitetsledningen ingår i vars och ens arbete.

Utbildningsstyrelsen är nationell referenspunkt för kvalitetsledningen inom yrkeustbildningen (Quality Assurance National Reference Point – NRP) och utvecklar kvalitetsledningen i samarbete med det europeiska kvalitetsnätverket EQAVET och de andra nationella refernspunkterna. Arbetslivskommissionerna deltar i säkerställandet av kvaliteten på genomförandet av yrkesproven och bedömningen av kunnandet.