På den här sidan hittar du till exempel information om vad du måste ta med dig till testplatsen och hurdana uppgifter som ingår i YKI-testet. I slutet av sidan hittar du dessutom några länkar som stöder din språkträning.

Förberedelser inför YKI-testet

I YKI-testet bedöms kunskaper i standardspråket i praktiska situationer där det krävs att man förstår och producerar språket. Du behöver inte gå en separat språkkurs för testet, utan du kan öva på att använda standardspråk till exempel på jobbet eller hemma.

Förbered dig ändå inför YKI-testet på förhand. Kom ihåg att de som bedömer testet inte känner dig. De vet alltså inte hur och i vilka situationer du använder språket i ditt eget liv. De bedömer endast hur bra du talar, skriver och förstår vad du hör och läser vid testtillfället. I testet måste du alltså så bra som möjligt kunna visa hur bra du kan språket. Var aktiv och kom ihåg att läsa anvisningarna för uppgifterna noggrant!