Inom det fria bildningsarbetet är det möjligt att kontrollerat och gradvis återgå till närundervisning från och med den 14 maj 2020. Statsrådet rekommenderar ändå att man fortsätter med distansundervisning fram till läsårets slut.
Illustrationsbild, man och kvinna arbetar i par