Hoppa till huvudinnehåll

Planering av jämställdhet och likabehandling i verksamheten


Webbplatshelheten fungerar som en guide för personalen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

Från och med den 1.6.2023 förpliktar lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) och diskrimineringslagen (1325/2014) småbarnspedagogiken att göra upp en jämställdhetsplan och en plan för likabehandling. Denna guide uppmuntrar personalen att reflektera kring värderingar och attityder som inverkar på det egna arbetet och verksamheten i arbetsgemenskapen samt att känna igen och slopa verksamhetssätt som skapar ojämlikhet och hindrar att jämställdhet och likabehandling förverkligas. Arbetet i anslutning till jämställdhet och likabehandling är en kontinuerlig process och hänger samman med övrig pedagogisk planering.