Delprogrammet Kultur

Kultur
alt-text (optional, uses title if not set)

Delprogrammet Kultur, som riktas till de kulturella och kreativa sektorerna, stöder bl.a. europeiska samarbetsprojekt samt europeiska nätverk och forum.

Utbildningsstyrelsen fungerar som den finländska kontaktpunkten för delprogrammet Kultur. Det finns mer information om programmets stödformer på vår webbplats, och programmets experter berättar gärna mer om möjligheterna.

Delprogrammet Media

Media
alt-text (optional, uses title if not set)

Delprogrammet Media riktas till den audiovisuella sektorn. Stöd beviljas för film- och tv-branschen, distributörer, festivaler, spelindustrin och utbildning.

Finlands filmstiftelse fungerar som kontaktpunkt för delprogrammet Media. Webbplatsen och programmets experter erbjuder mer information och råd om att ansöka om stöd.

Sektorsövergripande programområde

Sektorsövergripande
alt-text (optional, uses title if not set)

Läs mer om det sektorsövergripande programområdet

Det sektorsövergripande programområdet stöder bl.a. innovativa projekt mellan olika sektorer samt nyhetsmedia.

Creative Innovation Lab-projekt

Syftet med Creative Innovation Lab-projekten är att öka samhällsnyttan samt samarbetet mellan den kulturella och den audiovisuella sektorn med hjälp av nya digitala möjligheter.

Stöd för nyhetsmedia

Nyhetsmedier beviljas stöd för att främja journalistik, medieläskunnighet, mediernas mångfald och yttrandefrihet.

Vad betyder EU-programmet Kreativa Europa för finska aktörer inom de kulturella, kreativa och audiovisuella sektorerna? Bekanta dig med de finska deltagarnas erfarenheter av delprogrammen Kultur och Media!
Finansiering söks genom portalen Funding & Tenders
Finansieringen från programmet Kreativa Europa söks centraliserat genom flera EU-programs gemensamma portal Funding & Tender Opportunities. I portalen hittar du aktuella finansieringsansökningar.
Vad har redan finansierats?
Bli inspirierad av projekt som redan beviljats bidrag och bekanta dig med deras aktörer i Europeiska kommissionens projektdatabas.