I kultur och undervisning finns alltid en dimension av maktutövning. Hurdan kulturell makt kan en lärare utöva? Hurdan är en kulturmedveten åskådningsundervisning, eller en åskådningsmedveten kulturundervisning?
Yksinkertaisessa, sinisävyisessä ja -taustaisessa piirroskuvassa  on ristissä romanien kansallislippu sekä vihta/vasta.

Författare: Mika Perälä och Daniel Weintraub