Hoppa till huvudinnehåll

Kunskap om ekonomi, entreprenörskap och arbetslivet


Förbättrade ekonomiska kunskaper och fördjupade kunskaper om entreprenörskap och arbetslivet är en del av den grundläggande utbildningen och undervisningen på andra stadiet. Målet för undervisningen är fördjupa barn och ungas kunskaper i ekonomi samt deras kunskaper om entreprenörskap och de olika möjligheterna i arbetslivet. Dessa kunskaper och färdigheter bidrar till ungas delaktighet och aktörskap i ett samhälle i snabb förändring och ger dem viktiga färdigheter inför framtiden.

Webbmaterialet om ekonomi, entreprenörskap och arbetslivet samlar material som kan användas i undervisningen av elever och studerande i olika åldrar. 

I början av presentationen av varje material nämns vilken åldersgrupp materialet är bäst lämpat för. I samband med materialet kan även nämnas för undervisning i vilket läroämne materialet passar bäst. 

Vi önskar er givande stunder i undervisningen om ekonomi, entreprenörskap och arbetslivet!

Kunskap om entreprenörskap

Det centrala inom fostran till entreprenörskap är att stärka elevernas och de studerandes färdigheter inom entreprenörskap, som de behöver i vårt samhälle som ständigt förändras.

Materialet finns tills vidare endast på finska och är under översättning.

Kunskap om arbetslivet

Arbetslivsorienterad utbildning och sikte på framtiden

Arbetslivsorienterad utbildning och sikte på framtiden

Materialet finns tills vidare endast på finska och är under översättning.

Arbetslivets spelregler och premisser

Arbetslivets spelregler och premisser

Materialet finns tills vidare endast på finska och är under översättning.

Sommarjobb och andra första steg inom arbetslivet

Sommarjobb och andra första steg inom arbetslivet

Materialet finns tills vidare endast på finska och är under översättning.

Annat material till stöd för undervisning i ekonomi, entreprenörskap och arbetslivskunskap på webben

Mer information

undervisningsrådet Kristina Kaihari
+358 40 3487222
etunimi.sukunimi@oph.fi
Webbplatsens grafiska utformning har skapats i tjänsten Canva.com.