Hoppa till huvudinnehåll

Kunskap om ekonomi, entreprenörskap och arbetslivet


Förbättrade ekonomiska kunskaper och fördjupade kunskaper om entreprenörskap och arbetslivet är en del av den grundläggande utbildningen och undervisningen på andra stadiet. Målet för undervisningen är fördjupa barn och ungas kunskaper i ekonomi samt deras kunskaper om entreprenörskap och de olika möjligheterna i arbetslivet. Dessa kunskaper och färdigheter bidrar till ungas delaktighet och aktörskap i ett samhälle i snabb förändring och ger dem viktiga färdigheter inför framtiden.

Webbmaterialet om ekonomi, entreprenörskap och arbetslivet samlar material som kan användas i undervisningen av elever och studerande i olika åldrar. 

I början av presentationen av varje material nämns vilken åldersgrupp materialet är bäst lämpat för. I samband med materialet kan även nämnas för undervisning i vilket läroämne materialet passar bäst. 

Vi önskar er givande stunder i undervisningen om ekonomi, entreprenörskap och arbetslivet!