I tabellen här nedan hittar du information om situationen inom undervisningsväsendet under rådande undantagsförhållanden. Vi uppdaterar tabellen med de datainsamlingar inom utbildning och internationalisering, som vi känner till, i anslutning till rådande undantagsförhållanden. Dessutom uppdaterar vi material som insamlingarna ger upphov till. 

Vårt motto är "Samma information samlas in bara en gång".

Under undantagssituationen med Corona-pandemi är det viktigt att vi inte belastar skolor och läroanstalter med onödiga enkäter och att vi drar nytta av och delar all den information som redan finns tillgänglig så effektivt som möjligt.

Meddela alla insamlingar som du känner till på adressen info [at] tiedonkeruut.fi så uppdaterar vi tabellen med informationen.

Tabellen är under arbete och vi uppdaterar den vartefter som vi får information.