Det här är ett förslag på hur undervisningen i programmering konkret kan genomföras genom hela den grundläggande utbildningen.