Hoppa till huvudinnehåll

Temadagar


Söker du inspiration för planering av undervisningen eller för småbarnspedagogiken? Genom de årligen återkommande temadagarna och veckorna lyfts aktuella teman fram vad det gäller till exempel trafiksäkerhet och skolfred. Materialen lämpar sig för undervisningen i flera ämnen.

Höstterminen 2019

Pupils talking outside class
Skolfredsdeklarationen 20.8.
Den nationella skolfreden för läsåret 2019-2020 utlyses 20.8 i Kajana kl. 12. Arbetet för att upprätthålla skolfreden fortsätter ändå under hela skolåret. Målet är att varje medlem i skolgemenskapen ska ha det bra och vara trygg i skolan.
Illustrationsbild: Småpeddagen 5.9
Småbarnspedagogiken firas igen med en egen dag 5.9.2019.
Temat för i år är ”Småbarnspedagogiken med barnets ögon”. Under temadagen synliggör vi tillsammans hur livet ser ut i småbarnspedagogiken och hur barnet upplever småbarnspedagogiken. Var kreativa!
Kuvituskuva, pyöräily
Trafiksäkerhetsveckan 9.-13.9.
Syftet med trafiksäkerhetsveckan är att inspirera lärare, elever och studerande på alla skolstadier samt deras vårnadshavare att under höstens temavecka ta upp trafiksäkerhetsfrågor till behandling.
Illustrationsbild, barn cyklar
Utsläppsfria dagen 20-21.9.
Syftet med den internationella utsläppsfria dagen är att ge jorden en dag utan användning av fossila bränslen och fästa uppmärksamhet på skadliga utsläpp. Ett uppdaterat info- och materialpaket för lärare publiceras i augusti.
Children wheelbarrow walking in a sports field
Hem och skola-dagen 27.9.2019
Anmäl din skola till att vara med i årets viktigaste samarbetsmöte, i vilket föräldrar och vårdnadshavare kan bekanta sig med barnets skolvardag. Gör anmälan senast 16.8.2019.
ErasmusDays logo
#ErasmusDays 10.-12.10.2019
ErasmusDays är ett tre dagar långt evenemang under vilket det sprids information och erfarenheter om utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekten inom Erasmus+ på olika håll i Europa. Organisationer och personer som deltagit i projekten eller utbytesperioderna kan ordna egna evenemang och registrera dem som en del av ErasmusDays-dagarna eller dela med sig av sina erfarenheter i sociala medier med hashtaggen #Erasmusdays. Bekanta dig med andras erfarenheter och dela med dig av dina egna!
Världens största föräldrakväll
Världens Största Föräldrakväll 12.11.2019
Rektor, skriv genast in datumet i höstterminens schema och bjud in lärare och föräldrar. Världens Största Föräldrakväll livestreamingen ordnas 12.11 kl. 18–19.30.
A teacher helping her pupils
Veckan för barnets rättigheter 18-24.11.2019 - Varje barn är unikt
Veckan för barnets rättigheter är en temavecka riktad till skolorna med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är att med hjälp av gemensamma aktiviteter göra barnets rättigheter mer kända bland elever, lärare och skolpersonalen.
EHD2020
Europeiska kulturmiljödagarna 2020
Temat för Europeiska kulturmiljödagarna år 2020 är Plats för lärande. Temat presenterar olika miljöer för kunskap och inlärning, sätt man lär sig på och berättelser man lär sig något av. Från familjeevenemang till naturorientering och promenader till traditionella talkon – tillsammans lär vi oss om vår egen omgivning!
Politikveckan
Politikveckan
Politikveckan är en riksomfattande temavecka som uppmuntrar unga människor att bekanta sig med politik och att själva vara med och påverka.

Vårterminen 2020

Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä
Mediekunskapsveckan 10.-16.2.2020.
Mediekunskapsveckan är en årligen återkommande temavecka för mediefostran som syftar till att utveckla barns, ungas och vuxnas mediekunskap och att främja mediefostran. Nästa Mediekunskapsvecka ordnas 10-16.2.2020.
Illustrationsbild, vuxenstuderanden som arbetar i grupp
NATIONELLA VETERANDAGEN 27.4.2020
Den Nationella veterandagen firas den 27 april till minne av krigsslutet och freden. I samband med veterandagen kan man tillsammans med eleverna ordna lektioner kring temat, utställningar, en veterandagsfest eller andra aktiviteter eller titta på filmer som berör temat.