Hoppa till huvudinnehåll

Temadagar


Söker du inspiration för planering av undervisningen eller för småbarnspedagogiken? Genom de årligen återkommande temadagarna och -veckorna lyfts aktuella teman fram vad det gäller till exempel trafiksäkerhet och skolfred. Materialen lämpar sig för undervisningen i flera ämnen.

Läsåret 2022-2023

Ålandsdagen i skolorna, Ahvenanmaa-päivä koulussa 22.3.2023 logo, jossa aalto, majakka ja peura.
Ålandsdagen i skolan 22.3.2023
Ålandsdagen firas den 22.3.2023. Lärare och elever erbjuds material om Åland, skolbesök och tillställningar under dagen. Lärare får delta i Ålandsdagen på ett sätt som passar deras elever. Man kan delta stort eller smått och material finns för åldersgrupper från småbarnspedagogiken till vuxen ålder. Materialen är fritt tillgängliga på nätet. Ålandsdagen i skolor är en fortsättning på Ålandsveckan i skolor, som ordnades 21–25.3.2022 inom ramen av firandet av Ålands självstyrelses hundraårsjubileum.
Rahaviikko 21. - 25.3.2022
Global Money Week 20.-24.3.2023
Temaveckan Global Money Week är en internationell ekonomisk informationskampanj som syftar till att sporra barn och unga till att lära sig om pengar, utkomst och företagande. År 2023 ordnas Money Week den 20-24 mars. I Finland erbjuder Money Week grundskolor och läroanstalter på andra stadiet färdiga undervisningsinnehåll för unga om viktiga ekonomiska färdigheter och pengaärenden. Varje veckodag har ett eget tema och programmet är avgiftsfritt. Materialet innefattar korta infovideor, spel och olika uppgifter. Temaveckans innehåll kan utnyttjas i realtid på en gång eller i delar till exempel som en del av självständiga studier senare under våren.
Tilasto-olympialaiset 2022-2023
STATISTIKOLYMPIAD 2022-2023
Målet med den årliga internationella statistikolympiaden är att främja läsning och användning av statistik. Tävlingen testar grundläggande statistiska färdigheter och förmågan att söka, tolka och analysera statistiska data. Tävlingen riktar sig till elever i högstadiet och studerande på andra stadiet. Tävlingen erbjuder också lärarna verktyg för undervisning. Anmälningstiden fortsätter fram till 8.2.2023 och det finns tid till 13.2.2023 för att lösa kvalificeringssuppgifterna.
Mediataitoviikko
Mediakunskapsveckan 6-12.2.2023
Mediekunskapsveckan är en temavecka som ordnas årligen i syfte att utveckla mediefärdigheterna och stärka de vuxnas färdigheter i mediefostran. Veckan uppmuntrar till att experimentera och ger inspiration för arbetet med mediefostran. Följande Mediekunskapsvecka ordnas 6-12.2.2023. Anmäl dig redan nu!
YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon logo. Logossa on neljä piirrettyä kättä, jotka lepäävät kevyesti toistensa päällä. Käsien värit ovat ylhäältä alas: oranssi, keltainen, punainen ja violetti.
FN:s interreligiösa harmonivecka 30.1.23 - 5.2.23
FN:s interreligiösa harmonivecka firas varje år den första veckan i februari. Under FN:s internationella interreligiösa harmonivecka (World Interfaith Harmony Week) ordnas evenemang som främjar dialog mellan olika religioner och åskådningar. I Finland har den interreligiösa harmoniveckan firats sedan år 2011. Målet för veckan är att uppmuntra alla människor till interreligiös växelverkan i god anda och med respekt för vars och ens tradition och livsåskådning.
Studenter vid datorn.
MAKE IT HEARD 2023 -MUSIK- OCH RADIOTÄVLING FÖR ELEVER OCH STUDERANDE
Make it heard 2023 är en internationell tävling där temat är att bygga varaktig fred. Skolor och läroanstalter kan delta genom att skicka ett radioinslag eller ett sångframträdande på valfritt språk senast 13.1.2023. I uppträdandet kan konfliktlösning och världsfred behandlas antingen genom den egna skolans vardag eller i en bredare samhällelig och internationell kontext. Tävlingen riktar sig till elever från förskolan ända fram till andra stadiet.
EU Code Week
EU Code Week 2022
EU Code Week är ett gräsrotsinitiativ som verkar för att alla ska få tillgång till kodning och digitala kunskaper på ett roligt och engagerande sätt.
Lapsen oikeuksien viikko - vain kampanjan käyttöön
Veckan för barnets rättigheter 14-20.11.2022
Det är lätt för alla att komma med och fira temaveckan. Skolor, enheter inom småbarnspedagogiken och evenemangsarrangörer kan anmäla sig med. Varje organisation, kommun eller annan organisation kan också främja barnets rättigheter genom att ordna aktiviteter under Veckan för barnets rättigheter.
Veckans tema för år 2022 är barnets rätt till trygghet.
Politikveckan 2022
Politikveckan 31/10 - 4/11 2022
Politikveckan är en rikstäckande temavecka för social påverkan för unga som hålls på vecka 44 (31 oktober-4 november). Vilken grupp ungdomar som helst kan vara med – klass, elevkår, ungdomsråd, scoutkår eller hobbygrupp! Ideén är att lära sig påverka både i sitt närmiljön som i politik.

Politikveckan 2022 löser samhällets snödiga problem
logo
Tävlingen Kulturmiljöskaparna 15.8-20.12.2022
I tävlingen Kulturmiljöskaparna får barn och ungdomar återigen möjlighet att berätta sina synpunkter om vilka kulturarv som är viktigt för dem. I tävlingen 2022 reflekterar man över vad det europeiska kulturarvet är. Grupper bestående av barn och unga under 18 år kan delta i tävlingen i två olika åldersserier. I år kan man delta i tävlingen under perioden 15.8–20.12.2022. Vinnargrupperna i Finlands åldersserier får ett pris på 200 euro och får delta i tävlingens europeiska del Young European Heritage Makers. Tävlingen utgör en del av evenemangshelheten Europeiska kulturmiljödagarna som firas under den andra veckan i september, 5-11.9.2022. Tävlingsinfo på finska 1.9.2022 kl 15.00. Vänligen anmäl dig med webbformuläret!
Read Hour logo
Read Hour firar läsning under FN:s Internationella läskunnighetsdag 8.9.
Var med och fira läsning på FN:s dag för läskunnighet 8.9. Read Hour Live är en direktsändning där unga inspirerar andra unga att läsa, lyssna och ta del av texter. Read Hour koordineras av Barn- och ungdomsstiftelsen för att inspirera speciellt barn och unga till läsning.
Euroopan kielten päivä 2021
Fira Europeiska språkdagen med oss!
Runt om i Europa uppmuntras 700 miljoner européer, som finns representerade i Europarådets 46 medlemsstater, att lära sig fler språk. Språkinlärning kan ske oavsett ålder och både inom och utanför skolans väggar. Inom Europarådet är man övertygad om att språklig mångfald är en viktig del i vår kontinents rika kulturarv och ett redskap för att uppnå större interkulturell förståelse. Därför arbetar rådet med att främja flerspråkighet i hela Europa.
Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.

Vårterminen 2022

Ahvenanmaa-viikko kuvakaappaus esitteestä
Ålandsveckan 21–25.3.2022
I mars för att fira Ålands jubileumsår är det möjligt för elever och lärare att ta del av Ålandsveckan i skolor. Fem dagar, fem teman – under veckan behandlas Åland ur många olika perspektiv. Statsrådets kansli och deltagande organisationer har samlat ett omfattande material för lärare att ta del av i olika ämnen och åldersgrupper. Det finns material och uppgifter för alla stadier, från småbarnspedagogiken till grundskolan, yrkesutbildning och gymnasialstadiet. Läs mer om Ålandsveckan på Statsrådets kanslis webbplats.
112-dagen bild 2022
112-dagen
Den riksomfattande 112-dagen firas 11.2.2022. Syftet med 112-dagens säkerhetskampanj är att fästa uppmärksamhet vid förebyggande av olyckor och skador. Temat för kampanjen 2022 är ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”. Också skolor har möjlighet att delta i kampanjen genom att dela med sig av värdefull säkerhetsinformation som en del av säkerhetsfostran, och på så sätt påverka känslan av säkerhet.
Oppilas sammuttaa vaahtosammuttimella laatikkoa.
Anmäl åttaklassare till NouHätä! 2022-kampanjen redan nu
NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och förhindra farosituationer. Med hjälp av NouHätä!-kampanjen har skolan möjlighet att göra undervisningssamarbete med det lokala räddningsverket. Grundläggande säkerhetskunskaper kan även undervisas med skolans egna krafter med hjälp av det avgiftsfria undervisningsmaterialet som finns på NouHätä!-webbplatsen. Kom ihåg att anmäla er till kampanjen fastän ni använder kampanjens material på egen hand. Det går att anmäla sig till kampanjen till början av februari 2022.
Mediataitoviikko
Mediekunskapsveckan ordnas 7–13.2.2022
Mediekunskapsveckan är en temavecka som ordnas i syfte att utveckla mediefärdigheterna och stärka de vuxnas färdigheter i mediefostran. Veckan uppmuntrar till att experimentera och ger inspiration för arbetet med mediefostran.
 Flickan sitter ensam på trappan.
Dagen för psykisk hälsa bland studerande 13.4.
Syftet med dagen är att väcka diskussion om de studerandes psykiska hälsa och bjuda in alla till att handla för psykiskt välbefinnande. Kampanjen drivs av Nätverket för studerandes välmående, som koordineras av Nyyti.

Höstterminen 2021

Politikveckan. Anmäl din skolklass, studerandekår, ungdomsfullmäktige, scoutkår eller hobbygroup med!
Politikveckan 1–7.11
Politikveckan är en riksomfattande temavecka om samhällelig påverkan för unga. Målet med veckan är att lära sig sätt att påverka både sin närmiljö och hela världen och att bekanta sig med politik. Vilken ungdomsgrupp som helst kan delta i evenemanget, exempelvis en skolklass, en studentkår eller en hobbygrupp. Anmäl dig till Politikveckan senast 29.10.
Oppilaita
Samiska språkveckan 25.-31.10.
Samiska språkveckan är en gemensam insats för att synliggöra och fästa uppmärksamhet vid de samiska språken. De samiska språken är viktiga för den enskilda språkanvändaren, det samiska folket och för det finländska samhället. "När ett språk får daglig synlighet skapar det en känsla av att vårt språk accepteras, har värde och tillhör samhället." Bekanta dig med den samiska språkveckan!
Euroopan kielten päivä 2021
Fira Europeiska språkdagen med oss!
Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.
Suomen luonnon päivä  - Koli
Kom med och fira Finlands natur 28.8.2021!
Finska naturens dag firas den sista lördagen i augusti, avspänt och med glimten i ögat. Flagga för den finska naturen och ge dig ut i naturen. Bjud med dina kompisar eller ordna ett eget evenemang – stilen är fri.
Kuvituskuvassa kehässä seisovat ojentavat kätensä kohti ypmyrän keskipistettä
Skolfreden utlyses 25.8.2021
Skolfreden utlyses för 31:a gången, detta år med temat trygg skola. Det landsomfattande utlysningsevenemanget för Skolfreden för läsåret 2021–2022 äger rum i Sodankylä den 25 augusti klockan 10. Evenemanget sänds live på webben och du kan följa med evenemanget oavsett var i landet du befinner dig. Länken till sändningen publiceras på Skolfredens webbsida samma morgon som evenemanget äger rum.
Minun Eurooppani
Europaforum utmanar alla Finlands andra stadiets skolor att diskutera Europa
Europaforum vill ge unga chansen att bli delaktiga i diskussionen om Europa och europeiskt samarbete och har därför i år inlett samarbete med Dialogpaus-stiftelsen. Europaforum är stället att diskutera europeiska frågor och forumet ordnas som ett hybridevenemang den 25-27.8.2021 i Åbo. Som en del av programmet kommer det att ordnas en taltur med temat Mitt Europa som riktar sig till unga, och som fungerar som underlag för Dialogpaus-diskussionerna. Genom att anta utmaningen är du med och ordnar en Dialogpaus-diskussion för din klass under hösten 2021. Som en del av denna utmaning har du som lärare möjlighet att utbilda dig i Dialopaus-metoden. Utbildningen är avgiftsfri.
Vasuista vauhtia -varhaiskasvatukseen
Småbarnspedagogikens egen temavecka 6.9–10.9.2021
Småbarnspedagogiken firas även i år i form av en temavecka 6.9–10.9.2021, denna gång med temat En bra dag för barnet i småbarnspedagogiken. Temaveckan kulminerar i småbarnspedagogikens temadag 10.9.2021. Med evenemanget vill vi uppmuntra aktörer inom småbarnspedagogiken till ett kontinuerligt och systematiskt arbete inom småbarnspedagogiken. Det är också meningen att dela idéer och tankar som man samlat lokalt och fortsätta utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten tillsammans. #smapeddagen

Vårterminen 2021

kuvituskuvassa ihmisiä palaverissa
Nationella veterandagen 27.4.
Skolor och läroanstalter uppmuntras att i undervisningen uppmärksamma Nationella veterandagen. Tillsammans med eleverna och de studerande kan man genomföra temabaserade lektioner, skapa utställningar, ordna fester och aktiviteter samt se filmer i anslutning till temat. Representanter för veteran- och försvarsföreningar besöker gärna skolor och läroanstalter för att hålla tal och ge intervjuer.

Höstterminen 2020

Vain kokeilukeskuksen käyttöön
Skolfreden utlyses 19.8.2020
Skolfreden utlyses för 30:e gången i år.
Läsåret 2020–2021 utlyses den nationella skolfreden i Åbo den 19 augusti klockan 10. Du kan följa evenemanget direkt på nätet. Länken till livestreamingen publiceras på denna sida under morgonen före evenemanget.
Vasuista vauhtia -varhaiskasvatukseen
Småbarnspedagogikens egen temavecka 31.8–4.9.2020.
Småbarnspedagogiken firas i år i form av en temavecka 31.8–4.9.2020. Som ett gemensamt tema lyfter vi fram ”Varje barns rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet”. Under veckan publicerar vi stödmaterial för personalen inom småbarnspedagogik.
Poika ajaa polkupyörää
Trafiksäkerhetsveckan 7.-11.9.2020
Syftet med trafiksäkerhetsveckan är att inspirera lärare, elever och studerande på alla skolstadier samt deras vårnadshavare att under höstens temavecka ta upp trafiksäkerhetsfrågor till behandling. Trafiksäkerhetsveckan firas vecka 37, d.v.s. 7.-11.9.2020.
Children wheelbarrow walking in a sports field
Hem och skola-dagen 25.9.
Anmäl din skola till att vara med i årets viktigaste samarbetsmöte, i vilket föräldrar och vårdnadshavare kan bekanta sig med barnets skolvardag.
Karttapallo
Nollutsläppsdagen 21.9.2020
För att klimatförändringen ska kunna stoppas, behövs det nya och överraskande lösningar. Alla de val som vi gör i vardagen spelar en viktig roll för att minska på utsläppen. Alla kan inverka på hur de värmer sina hem, på hur de rör sig mellan olika platser och på vad de äter. Med dessa val bidrar vi till att minska på klimatförändringen.

Vårt mål är att halvera medborgarnas koldioxidavtryck före år 2030. Vi utmanar därför alla skolklasser i Finland att hitta sina bästa klimatlösningar. Unga kan fungera som vägvisare inom halveringen av koldioxidavtrycket – avsikten är inte att göra livet sämre, utan ännu mer roligt och samtidigt mer hållbart!
A group of children moving around
Europeiska idrottsveckan 23-30.9.
Europeiska idrottsveckan (European Week of Sport) är Europakommissionens initiativ för att främja motion och idrott i Europa. Veckan riktar sig till alla oavsett ålder, bakgrund eller kondition. Under veckan arrangeras många evenemang runt om i Europa med den gemensamma taggen #BeActive. Finlands huvudevenemang Let's #BeActive School Action Day arrangeras för skolelever i huvudstadsregionen 23.9.2020 Euroopan urheiluviikko 23.- 30.9. i Vanda (virtuellt). Förutom huvudevenemanget arrangeras ett flertal lokala och regionala evenemang i Finland.
Arbetande med post-it lappar.
Politikveckan 2.-8.11.2020
Politikveckan är en riksomfattande temavecka som uppmuntrar unga människor att bekanta sig med politik och att själva vara med och påverka. I år är veckans tema drömmarnas kommun.
ErasmusDays2020-logotypen
#ErasmusDays 15-17.10.
ErasmusDays är ett tre dagar långt årligen arrangeras evenemang under vilket det sprids information och erfarenheter om Erasmus+ på olika håll i Europa. Organisationer och personer som deltagit i projekten eller utbytesperioderna kan ordna egna evenemang och registrera dem som en del av ErasmusDays-dagarna eller dela med sig av sina erfarenheter i sociala medier med hashtaggen #Erasmusdays.

Vårterminen 2020

Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä.
Mediekunskapsveckan 10.-16.2.2020.
Mediekunskapsveckan är en årligen återkommande temavecka för mediefostran som syftar till att utveckla barns, ungas och vuxnas mediekunskap och att främja mediefostran. Nästa Mediekunskapsvecka ordnas 10-16.2.2020.
Illustrationsbild, vuxenstuderanden som arbetar i grupp
NATIONELLA VETERANDAGEN 27.4.2020
Den Nationella veterandagen firas den 27 april till minne av krigsslutet och freden. I samband med veterandagen kan man tillsammans med eleverna ordna lektioner kring temat, utställningar, en veterandagsfest eller andra aktiviteter eller titta på filmer som berör temat.

Höstterminen 2019

Pupils talking outside class
Skolfredsdeklarationen 20.8.
Den nationella skolfreden för läsåret 2019-2020 utlyses 20.8 i Kajana kl. 12. Arbetet för att upprätthålla skolfreden fortsätter ändå under hela skolåret. Målet är att varje medlem i skolgemenskapen ska ha det bra och vara trygg i skolan.
Illustrationsbild: Småpeddagen 5.9
Småbarnspedagogiken firas igen med en egen dag 5.9.2019.
Temat för i år är ”Småbarnspedagogiken med barnets ögon”. Under temadagen synliggör vi tillsammans hur livet ser ut i småbarnspedagogiken och hur barnet upplever småbarnspedagogiken. Var kreativa!
Kuvituskuva, pyöräily
Trafiksäkerhetsveckan 9.-13.9.
Syftet med trafiksäkerhetsveckan är att inspirera lärare, elever och studerande på alla skolstadier samt deras vårnadshavare att under höstens temavecka ta upp trafiksäkerhetsfrågor till behandling.
Illustrationsbild, barn cyklar
Utsläppsfria dagen 20-21.9.
Syftet med den internationella utsläppsfria dagen är att ge jorden en dag utan användning av fossila bränslen och fästa uppmärksamhet på skadliga utsläpp. Ett uppdaterat info- och materialpaket för lärare publiceras i augusti.
Children wheelbarrow walking in a sports field
Hem och skola-dagen 27.9.2019
Anmäl din skola till att vara med i årets viktigaste samarbetsmöte, i vilket föräldrar och vårdnadshavare kan bekanta sig med barnets skolvardag. Gör anmälan senast 16.8.2019.
ErasmusDays logo
#ErasmusDays 10.-12.10.2019
ErasmusDays är ett tre dagar långt evenemang under vilket det sprids information och erfarenheter om utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekten inom Erasmus+ på olika håll i Europa. Organisationer och personer som deltagit i projekten eller utbytesperioderna kan ordna egna evenemang och registrera dem som en del av ErasmusDays-dagarna eller dela med sig av sina erfarenheter i sociala medier med hashtaggen #Erasmusdays. Bekanta dig med andras erfarenheter och dela med dig av dina egna!
Världens största föräldrakväll
Världens Största Föräldrakväll 12.11.2019
Rektor, skriv genast in datumet i höstterminens schema och bjud in lärare och föräldrar. Världens Största Föräldrakväll livestreamingen ordnas 12.11 kl. 18–19.30.
A teacher helping her pupils
Veckan för barnets rättigheter 18-24.11.2019 - Varje barn är unikt
Veckan för barnets rättigheter är en temavecka riktad till skolorna med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är att med hjälp av gemensamma aktiviteter göra barnets rättigheter mer kända bland elever, lärare och skolpersonalen.
EHD2020
Europeiska kulturmiljödagarna 2020
Temat för Europeiska kulturmiljödagarna år 2020 är Plats för lärande. Temat presenterar olika miljöer för kunskap och inlärning, sätt man lär sig på och berättelser man lär sig något av. Från familjeevenemang till naturorientering och promenader till traditionella talkon – tillsammans lär vi oss om vår egen omgivning!
Politikveckan
Politikveckan
Politikveckan är en riksomfattande temavecka som uppmuntrar unga människor att bekanta sig med politik och att själva vara med och påverka.