Hoppa till huvudinnehåll

Temadagar


Söker du inspiration för planering av undervisningen eller för småbarnspedagogiken? Genom de årligen återkommande temadagarna och -veckorna lyfts aktuella teman fram vad det gäller till exempel trafiksäkerhet och skolfred. Materialen lämpar sig för undervisningen i flera ämnen.

Läsåret 2023-2024

Ungdomar pratar ute
Skolfreden utlyses 23.8.
Skolfreden utlyses i Ylivieska 23.8 kl.12. Eleverna har valt ”olikhet är en rikedom” som skolfredstema för läsåret. Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande och trygghet inom skolgemenskapen.

Målet för skolfredsarbetet är att förebygga mobbning och att ingen blir lämnad ensam, samt att stärka elevens upplevelse av hen är en viktig och accepterad medlem av skolgemenskapen. Mannerheims Barnskyddsförbund erbjuder studiematerial och idéer som stöd för skolfredsarbetet.
Vasuista vauhtia varhaiskasvatukseen
Småbarnspedagogiken firas med en egen temavecka 4-8.9 2023
Småbarnspedagogiken firas även denna höst i form av en hel temavecka 4.9–8.9 2023. Veckans tema är "Språkens rika värld som grund för barnets lärstig". Temaveckan kulminerar i en dag för lokala evenemang fredagen den 8 september.
Nuori mies laittaa pyöräilykypärää päähän.
Trafiksäkerhetsveckan 11–15.9
Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan ordnas 11-15.9 2023. Temat för årets trafiksäkerhetsvecka är trygga skolresor. Målet med trafiksäkerhetsveckan är att uppmuntra lärare samt elever och studerande med sina vårdnadshavare på alla skolstadier att diskutera trafiksäkerhetsfrågor under höstens temavecka.

Du kan bekanta dig med temaveckans material i samband med de webbinarier som Trafikskyddet ordnar i slutet av augusti. Webbinariernas språk är finska.
Europeiska språkdagen: inspireras att lära dig språk!
Europeiska språkdagen 26.9
På Europeiska språkdagen den 26 september ordnas många intressanta evenemang i olika europeiska länder. I Finland firas dagen på flera olika sätt i skolor, läroanstalter och bibliotek. Alla som är intresserade av språk och allt positivt med anknytning till språk bjuds in att delta. Du kan delta i dagen hemma, på jobbet, i skolan eller under en fritidsaktivitet. På Europeiska språkdagen är alla flerspråkiga.
Kodin ja koulun päivä
Hem och skola-dagen 29.9 2023
Hem och skola-dagen är ett riksomfattande evenemang som daghem, skolor och läroanstalter kan förverkliga tillsammans med hemmen på ett för parterna ändamålsenligt sätt. Tema och tidpunkt kan gemenskaperna välja fritt enligt vad som fungerar bäst i den egna årsplaneringen. Det viktigaste är att mötas i positiv samvaro samt att stärka de vuxnas samarbete för barnens bästa.
ErasmusDays 2023: 6 days to make Europe shine!
#ErasmusDays 9.-14.10.2023
#ErasmusDays som firar Erasmus+-programmet ordnas 9–14.10.2023. #ErasmusDays uppmuntrar organisationer och privatpersoner som deltagit i projekt eller utbytesperioder att ordna aktiviteter som bär upp budskapet om internationell mobilitet och samarbete. År 2023 är Europeiska unionens temaår för kompetens och därför är kompetens också temat för #ErasmusDays. Vilken kompetens har erfarenheterna från internationellt samarbete gett dig och andra deltagare från er organisation? Dela gärna med er!
Kulturmiljöskaparna
TÄVLINGEN KULTURMILJÖSKAPARNA 1.9.2023–28.2.2024
Hej lärare och handledare! Tävlingen Kulturmiljöskaparna bjuder in deltagarna att skildra sådant levande arv som är viktigt för barn och unga. I tävlingen kan grupper bestående av barn och unga under 18 år delta under lärarens ledning 1.9.2023–28.2.2024. I skolan kan tävlingen genomföras till exempel i undervisningen av ett lämpligt läroämne eller en undervisningshelhet, i morgon- och eftermiddagsverksamheten och klubbverksamheten samt i den avgiftsfria hobbyverksamheten i anslutning till skoldagen. Det levande arvet är immateriellt kulturarv, såsom seder och bruk, färdigheter och berättelser. Tävlingen kan utnyttjas till exempel i skolans konst-, kulturmiljö- och demokratifostran.
Rätt till välmående
Veckan för barnets rättigheter 20–26.11 2023
Veckan för barnets rättigheter ordnas 20–26.11 2023 i skolor, inom småbarnspedagogiken och på fritiden. I år är temat för veckan barnets rätt till välmående – #JagFårMåBra #DuFårMåBra. Det nationella kommunikationsnätverket för barnets rättigheter erbjuder också i år avgiftsfria undervisningsmaterial, uppgifter och tips för behandlingen av barnets rättigheter inom småbarnspedagogiken och i lågstadier och högstadier.

Läsåret 2022-2023

Ålandsdagen i skolorna, Ahvenanmaa-päivä koulussa 22.3.2023 logo, jossa aalto, majakka ja peura.
Ålandsdagen i skolan 22.3.2023
Ålandsdagen firas den 22.3.2023. Lärare och elever erbjuds material om Åland, skolbesök och tillställningar under dagen. Lärare får delta i Ålandsdagen på ett sätt som passar deras elever. Man kan delta stort eller smått och material finns för åldersgrupper från småbarnspedagogiken till vuxen ålder. Materialen är fritt tillgängliga på nätet. Ålandsdagen i skolor är en fortsättning på Ålandsveckan i skolor, som ordnades 21–25.3.2022 inom ramen av firandet av Ålands självstyrelses hundraårsjubileum.
Rahaviikko 21. - 25.3.2022
Global Money Week 20.-24.3.2023
Temaveckan Global Money Week är en internationell ekonomisk informationskampanj som syftar till att sporra barn och unga till att lära sig om pengar, utkomst och företagande. År 2023 ordnas Money Week den 20-24 mars. I Finland erbjuder Money Week grundskolor och läroanstalter på andra stadiet färdiga undervisningsinnehåll för unga om viktiga ekonomiska färdigheter och pengaärenden. Varje veckodag har ett eget tema och programmet är avgiftsfritt. Materialet innefattar korta infovideor, spel och olika uppgifter. Temaveckans innehåll kan utnyttjas i realtid på en gång eller i delar till exempel som en del av självständiga studier senare under våren.
Tilasto-olympialaiset 2022-2023
STATISTIKOLYMPIAD 2022-2023
Målet med den årliga internationella statistikolympiaden är att främja läsning och användning av statistik. Tävlingen testar grundläggande statistiska färdigheter och förmågan att söka, tolka och analysera statistiska data. Tävlingen riktar sig till elever i högstadiet och studerande på andra stadiet. Tävlingen erbjuder också lärarna verktyg för undervisning. Anmälningstiden fortsätter fram till 8.2.2023 och det finns tid till 13.2.2023 för att lösa kvalificeringssuppgifterna.
Mediataitoviikko
Mediakunskapsveckan 6-12.2.2023
Mediekunskapsveckan är en temavecka som ordnas årligen i syfte att utveckla mediefärdigheterna och stärka de vuxnas färdigheter i mediefostran. Veckan uppmuntrar till att experimentera och ger inspiration för arbetet med mediefostran. Följande Mediekunskapsvecka ordnas 6-12.2.2023. Anmäl dig redan nu!
YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon logo. Logossa on neljä piirrettyä kättä, jotka lepäävät kevyesti toistensa päällä. Käsien värit ovat ylhäältä alas: oranssi, keltainen, punainen ja violetti.
FN:s interreligiösa harmonivecka 30.1.23 - 5.2.23
FN:s interreligiösa harmonivecka firas varje år den första veckan i februari. Under FN:s internationella interreligiösa harmonivecka (World Interfaith Harmony Week) ordnas evenemang som främjar dialog mellan olika religioner och åskådningar. I Finland har den interreligiösa harmoniveckan firats sedan år 2011. Målet för veckan är att uppmuntra alla människor till interreligiös växelverkan i god anda och med respekt för vars och ens tradition och livsåskådning.
Studenter vid datorn.
MAKE IT HEARD 2023 -MUSIK- OCH RADIOTÄVLING FÖR ELEVER OCH STUDERANDE
Make it heard 2023 är en internationell tävling där temat är att bygga varaktig fred. Skolor och läroanstalter kan delta genom att skicka ett radioinslag eller ett sångframträdande på valfritt språk senast 13.1.2023. I uppträdandet kan konfliktlösning och världsfred behandlas antingen genom den egna skolans vardag eller i en bredare samhällelig och internationell kontext. Tävlingen riktar sig till elever från förskolan ända fram till andra stadiet.
EU Code Week
EU Code Week 2022
EU Code Week är ett gräsrotsinitiativ som verkar för att alla ska få tillgång till kodning och digitala kunskaper på ett roligt och engagerande sätt.
Lapsen oikeuksien viikko - vain kampanjan käyttöön
Veckan för barnets rättigheter 14-20.11.2022
Det är lätt för alla att komma med och fira temaveckan. Skolor, enheter inom småbarnspedagogiken och evenemangsarrangörer kan anmäla sig med. Varje organisation, kommun eller annan organisation kan också främja barnets rättigheter genom att ordna aktiviteter under Veckan för barnets rättigheter.
Veckans tema för år 2022 är barnets rätt till trygghet.
Politikveckan 2022
Politikveckan 31/10 - 4/11 2022
Politikveckan är en rikstäckande temavecka för social påverkan för unga som hålls på vecka 44 (31 oktober-4 november). Vilken grupp ungdomar som helst kan vara med – klass, elevkår, ungdomsråd, scoutkår eller hobbygrupp! Ideén är att lära sig påverka både i sitt närmiljön som i politik.

Politikveckan 2022 löser samhällets snödiga problem
logo
Tävlingen Kulturmiljöskaparna 15.8-20.12.2022
I tävlingen Kulturmiljöskaparna får barn och ungdomar återigen möjlighet att berätta sina synpunkter om vilka kulturarv som är viktigt för dem. I tävlingen 2022 reflekterar man över vad det europeiska kulturarvet är. Grupper bestående av barn och unga under 18 år kan delta i tävlingen i två olika åldersserier. I år kan man delta i tävlingen under perioden 15.8–20.12.2022. Vinnargrupperna i Finlands åldersserier får ett pris på 200 euro och får delta i tävlingens europeiska del Young European Heritage Makers. Tävlingen utgör en del av evenemangshelheten Europeiska kulturmiljödagarna som firas under den andra veckan i september, 5-11.9.2022. Tävlingsinfo på finska 1.9.2022 kl 15.00. Vänligen anmäl dig med webbformuläret!
Read Hour logo
Read Hour firar läsning under FN:s Internationella läskunnighetsdag 8.9.
Var med och fira läsning på FN:s dag för läskunnighet 8.9. Read Hour Live är en direktsändning där unga inspirerar andra unga att läsa, lyssna och ta del av texter. Read Hour koordineras av Barn- och ungdomsstiftelsen för att inspirera speciellt barn och unga till läsning.
Euroopan kielten päivä 2021
Fira Europeiska språkdagen med oss!
Runt om i Europa uppmuntras 700 miljoner européer, som finns representerade i Europarådets 46 medlemsstater, att lära sig fler språk. Språkinlärning kan ske oavsett ålder och både inom och utanför skolans väggar. Inom Europarådet är man övertygad om att språklig mångfald är en viktig del i vår kontinents rika kulturarv och ett redskap för att uppnå större interkulturell förståelse. Därför arbetar rådet med att främja flerspråkighet i hela Europa.
Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.

Vårterminen 2022

Ahvenanmaa-viikko kuvakaappaus esitteestä
Ålandsveckan 21–25.3.2022
I mars för att fira Ålands jubileumsår är det möjligt för elever och lärare att ta del av Ålandsveckan i skolor. Fem dagar, fem teman – under veckan behandlas Åland ur många olika perspektiv. Statsrådets kansli och deltagande organisationer har samlat ett omfattande material för lärare att ta del av i olika ämnen och åldersgrupper. Det finns material och uppgifter för alla stadier, från småbarnspedagogiken till grundskolan, yrkesutbildning och gymnasialstadiet. Läs mer om Ålandsveckan på Statsrådets kanslis webbplats.
112-dagen bild 2022
112-dagen
Den riksomfattande 112-dagen firas 11.2.2022. Syftet med 112-dagens säkerhetskampanj är att fästa uppmärksamhet vid förebyggande av olyckor och skador. Temat för kampanjen 2022 är ”Vi skapar en känsla av säkerhet tillsammans”. Också skolor har möjlighet att delta i kampanjen genom att dela med sig av värdefull säkerhetsinformation som en del av säkerhetsfostran, och på så sätt påverka känslan av säkerhet.
Oppilas sammuttaa vaahtosammuttimella laatikkoa.
Anmäl åttaklassare till NouHätä! 2022-kampanjen redan nu
NouHätä!-kampanjen är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap. Kampanjen ökar ungas beredskap att förutse och förhindra farosituationer. Med hjälp av NouHätä!-kampanjen har skolan möjlighet att göra undervisningssamarbete med det lokala räddningsverket. Grundläggande säkerhetskunskaper kan även undervisas med skolans egna krafter med hjälp av det avgiftsfria undervisningsmaterialet som finns på NouHätä!-webbplatsen. Kom ihåg att anmäla er till kampanjen fastän ni använder kampanjens material på egen hand. Det går att anmäla sig till kampanjen till början av februari 2022.
Mediataitoviikko
Mediekunskapsveckan ordnas 7–13.2.2022
Mediekunskapsveckan är en temavecka som ordnas i syfte att utveckla mediefärdigheterna och stärka de vuxnas färdigheter i mediefostran. Veckan uppmuntrar till att experimentera och ger inspiration för arbetet med mediefostran.
 Flickan sitter ensam på trappan.
Dagen för psykisk hälsa bland studerande 13.4.
Syftet med dagen är att väcka diskussion om de studerandes psykiska hälsa och bjuda in alla till att handla för psykiskt välbefinnande. Kampanjen drivs av Nätverket för studerandes välmående, som koordineras av Nyyti.