Hoppa till huvudinnehåll

Temadagar


Söker du inspiration för planering av undervisningen eller för småbarnspedagogiken? Genom de årligen återkommande temadagarna och veckorna lyfts aktuella teman fram vad det gäller till exempel trafiksäkerhet och skolfred. Materialen lämpar sig för undervisningen i flera ämnen.

Höstterminen 2021

Politikveckan. Anmäl din skolklass, studerandekår, ungdomsfullmäktige, scoutkår eller hobbygroup med!
Politikveckan 1–7.11
Politikveckan är en riksomfattande temavecka om samhällelig påverkan för unga. Målet med veckan är att lära sig sätt att påverka både sin närmiljö och hela världen och att bekanta sig med politik. Vilken ungdomsgrupp som helst kan delta i evenemanget, exempelvis en skolklass, en studentkår eller en hobbygrupp. Anmäl dig till Politikveckan senast 29.10.
Oppilaita
Samiska språkveckan 25.-31.10.
Samiska språkveckan är en gemensam insats för att synliggöra och fästa uppmärksamhet vid de samiska språken. De samiska språken är viktiga för den enskilda språkanvändaren, det samiska folket och för det finländska samhället. "När ett språk får daglig synlighet skapar det en känsla av att vårt språk accepteras, har värde och tillhör samhället." Bekanta dig med den samiska språkveckan!
Euroopan kielten päivä 2021
Fira Europeiska språkdagen med oss!
Sedan den 26 september 2001 har Europeiska språkdagen firats på initiativ av Europarådet i Strasbourg.
Suomen luonnon päivä  - Koli
Kom med och fira Finlands natur 28.8.2021!
Finska naturens dag firas den sista lördagen i augusti, avspänt och med glimten i ögat. Flagga för den finska naturen och ge dig ut i naturen. Bjud med dina kompisar eller ordna ett eget evenemang – stilen är fri.
Kuvituskuvassa kehässä seisovat ojentavat kätensä kohti ypmyrän keskipistettä
Skolfreden utlyses 25.8.2021
Skolfreden utlyses för 31:a gången, detta år med temat trygg skola. Det landsomfattande utlysningsevenemanget för Skolfreden för läsåret 2021–2022 äger rum i Sodankylä den 25 augusti klockan 10. Evenemanget sänds live på webben och du kan följa med evenemanget oavsett var i landet du befinner dig. Länken till sändningen publiceras på Skolfredens webbsida samma morgon som evenemanget äger rum.
Minun Eurooppani
Europaforum utmanar alla Finlands andra stadiets skolor att diskutera Europa
Europaforum vill ge unga chansen att bli delaktiga i diskussionen om Europa och europeiskt samarbete och har därför i år inlett samarbete med Dialogpaus-stiftelsen. Europaforum är stället att diskutera europeiska frågor och forumet ordnas som ett hybridevenemang den 25-27.8.2021 i Åbo. Som en del av programmet kommer det att ordnas en taltur med temat Mitt Europa som riktar sig till unga, och som fungerar som underlag för Dialogpaus-diskussionerna. Genom att anta utmaningen är du med och ordnar en Dialogpaus-diskussion för din klass under hösten 2021. Som en del av denna utmaning har du som lärare möjlighet att utbilda dig i Dialopaus-metoden. Utbildningen är avgiftsfri.
Vasuista vauhtia -varhaiskasvatukseen
Småbarnspedagogikens egen temavecka 6.9–10.9.2021
Småbarnspedagogiken firas även i år i form av en temavecka 6.9–10.9.2021, denna gång med temat En bra dag för barnet i småbarnspedagogiken. Temaveckan kulminerar i småbarnspedagogikens temadag 10.9.2021. Med evenemanget vill vi uppmuntra aktörer inom småbarnspedagogiken till ett kontinuerligt och systematiskt arbete inom småbarnspedagogiken. Det är också meningen att dela idéer och tankar som man samlat lokalt och fortsätta utveckla den småbarnspedagogiska verksamheten tillsammans. #smapeddagen

Vårterminen 2021

kuvituskuvassa ihmisiä palaverissa
Nationella veterandagen 27.4.
Skolor och läroanstalter uppmuntras att i undervisningen uppmärksamma Nationella veterandagen. Tillsammans med eleverna och de studerande kan man genomföra temabaserade lektioner, skapa utställningar, ordna fester och aktiviteter samt se filmer i anslutning till temat. Representanter för veteran- och försvarsföreningar besöker gärna skolor och läroanstalter för att hålla tal och ge intervjuer.

Höstterminen 2020

Vain kokeilukeskuksen käyttöön
Skolfreden utlyses 19.8.2020
Skolfreden utlyses för 30:e gången i år.
Läsåret 2020–2021 utlyses den nationella skolfreden i Åbo den 19 augusti klockan 10. Du kan följa evenemanget direkt på nätet. Länken till livestreamingen publiceras på denna sida under morgonen före evenemanget.
Vasuista vauhtia -varhaiskasvatukseen
Småbarnspedagogikens egen temavecka 31.8–4.9.2020.
Småbarnspedagogiken firas i år i form av en temavecka 31.8–4.9.2020. Som ett gemensamt tema lyfter vi fram ”Varje barns rätt till småbarnspedagogik av hög kvalitet”. Under veckan publicerar vi stödmaterial för personalen inom småbarnspedagogik.
Poika ajaa polkupyörää
Trafiksäkerhetsveckan 7.-11.9.2020
Syftet med trafiksäkerhetsveckan är att inspirera lärare, elever och studerande på alla skolstadier samt deras vårnadshavare att under höstens temavecka ta upp trafiksäkerhetsfrågor till behandling. Trafiksäkerhetsveckan firas vecka 37, d.v.s. 7.-11.9.2020.
Children wheelbarrow walking in a sports field
Hem och skola-dagen 25.9.
Anmäl din skola till att vara med i årets viktigaste samarbetsmöte, i vilket föräldrar och vårdnadshavare kan bekanta sig med barnets skolvardag.
Karttapallo
Nollutsläppsdagen 21.9.2020
För att klimatförändringen ska kunna stoppas, behövs det nya och överraskande lösningar. Alla de val som vi gör i vardagen spelar en viktig roll för att minska på utsläppen. Alla kan inverka på hur de värmer sina hem, på hur de rör sig mellan olika platser och på vad de äter. Med dessa val bidrar vi till att minska på klimatförändringen.

Vårt mål är att halvera medborgarnas koldioxidavtryck före år 2030. Vi utmanar därför alla skolklasser i Finland att hitta sina bästa klimatlösningar. Unga kan fungera som vägvisare inom halveringen av koldioxidavtrycket – avsikten är inte att göra livet sämre, utan ännu mer roligt och samtidigt mer hållbart!
A group of children moving around
Europeiska idrottsveckan 23-30.9.
Europeiska idrottsveckan (European Week of Sport) är Europakommissionens initiativ för att främja motion och idrott i Europa. Veckan riktar sig till alla oavsett ålder, bakgrund eller kondition. Under veckan arrangeras många evenemang runt om i Europa med den gemensamma taggen #BeActive. Finlands huvudevenemang Let's #BeActive School Action Day arrangeras för skolelever i huvudstadsregionen 23.9.2020 Euroopan urheiluviikko 23.- 30.9. i Vanda (virtuellt). Förutom huvudevenemanget arrangeras ett flertal lokala och regionala evenemang i Finland.
Arbetande med post-it lappar.
Politikveckan 2.-8.11.2020
Politikveckan är en riksomfattande temavecka som uppmuntrar unga människor att bekanta sig med politik och att själva vara med och påverka. I år är veckans tema drömmarnas kommun.
ErasmusDays2020-logotypen
#ErasmusDays 15-17.10.
ErasmusDays är ett tre dagar långt årligen arrangeras evenemang under vilket det sprids information och erfarenheter om Erasmus+ på olika håll i Europa. Organisationer och personer som deltagit i projekten eller utbytesperioderna kan ordna egna evenemang och registrera dem som en del av ErasmusDays-dagarna eller dela med sig av sina erfarenheter i sociala medier med hashtaggen #Erasmusdays.

Vårterminen 2020

Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä
Mediekunskapsveckan 10.-16.2.2020.
Mediekunskapsveckan är en årligen återkommande temavecka för mediefostran som syftar till att utveckla barns, ungas och vuxnas mediekunskap och att främja mediefostran. Nästa Mediekunskapsvecka ordnas 10-16.2.2020.
Illustrationsbild, vuxenstuderanden som arbetar i grupp
NATIONELLA VETERANDAGEN 27.4.2020
Den Nationella veterandagen firas den 27 april till minne av krigsslutet och freden. I samband med veterandagen kan man tillsammans med eleverna ordna lektioner kring temat, utställningar, en veterandagsfest eller andra aktiviteter eller titta på filmer som berör temat.

Höstterminen 2019

Pupils talking outside class
Skolfredsdeklarationen 20.8.
Den nationella skolfreden för läsåret 2019-2020 utlyses 20.8 i Kajana kl. 12. Arbetet för att upprätthålla skolfreden fortsätter ändå under hela skolåret. Målet är att varje medlem i skolgemenskapen ska ha det bra och vara trygg i skolan.
Illustrationsbild: Småpeddagen 5.9
Småbarnspedagogiken firas igen med en egen dag 5.9.2019.
Temat för i år är ”Småbarnspedagogiken med barnets ögon”. Under temadagen synliggör vi tillsammans hur livet ser ut i småbarnspedagogiken och hur barnet upplever småbarnspedagogiken. Var kreativa!
Kuvituskuva, pyöräily
Trafiksäkerhetsveckan 9.-13.9.
Syftet med trafiksäkerhetsveckan är att inspirera lärare, elever och studerande på alla skolstadier samt deras vårnadshavare att under höstens temavecka ta upp trafiksäkerhetsfrågor till behandling.
Illustrationsbild, barn cyklar
Utsläppsfria dagen 20-21.9.
Syftet med den internationella utsläppsfria dagen är att ge jorden en dag utan användning av fossila bränslen och fästa uppmärksamhet på skadliga utsläpp. Ett uppdaterat info- och materialpaket för lärare publiceras i augusti.
Children wheelbarrow walking in a sports field
Hem och skola-dagen 27.9.2019
Anmäl din skola till att vara med i årets viktigaste samarbetsmöte, i vilket föräldrar och vårdnadshavare kan bekanta sig med barnets skolvardag. Gör anmälan senast 16.8.2019.
ErasmusDays logo
#ErasmusDays 10.-12.10.2019
ErasmusDays är ett tre dagar långt evenemang under vilket det sprids information och erfarenheter om utbildnings-, ungdoms- och idrottsprojekten inom Erasmus+ på olika håll i Europa. Organisationer och personer som deltagit i projekten eller utbytesperioderna kan ordna egna evenemang och registrera dem som en del av ErasmusDays-dagarna eller dela med sig av sina erfarenheter i sociala medier med hashtaggen #Erasmusdays. Bekanta dig med andras erfarenheter och dela med dig av dina egna!
Världens största föräldrakväll
Världens Största Föräldrakväll 12.11.2019
Rektor, skriv genast in datumet i höstterminens schema och bjud in lärare och föräldrar. Världens Största Föräldrakväll livestreamingen ordnas 12.11 kl. 18–19.30.
A teacher helping her pupils
Veckan för barnets rättigheter 18-24.11.2019 - Varje barn är unikt
Veckan för barnets rättigheter är en temavecka riktad till skolorna med aktiviteter om barnets rättigheter. Målet är att med hjälp av gemensamma aktiviteter göra barnets rättigheter mer kända bland elever, lärare och skolpersonalen.
EHD2020
Europeiska kulturmiljödagarna 2020
Temat för Europeiska kulturmiljödagarna år 2020 är Plats för lärande. Temat presenterar olika miljöer för kunskap och inlärning, sätt man lär sig på och berättelser man lär sig något av. Från familjeevenemang till naturorientering och promenader till traditionella talkon – tillsammans lär vi oss om vår egen omgivning!
Politikveckan
Politikveckan
Politikveckan är en riksomfattande temavecka som uppmuntrar unga människor att bekanta sig med politik och att själva vara med och påverka.