Alla slags, såväl fysiska som digitala och sociala lärmiljöer kan och bör vara hållbara. Vad ingår i lärmiljöerna? Vad möjliggör lärmiljöerna i hållbarhetens namn?
Oppimisympäristön kestävyys

Skribenter: sakkunnig Pauliina Jalonen och specialsakkunnig Mari Sjöström, Kommunförbundet