Hoppa till huvudinnehåll

Läroämnen i gymnasiet


Den studerande har fullgjort gymnasiets lärokurs då läroämnenas lärokurser är avlagda med godkänt resultat och den studerande har slutfört minst 75 kurser. Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser.

I undervisningen i samtliga läroämnen i gymnasiet ingår också ämnesövergripande kunskaps- och färdighetsområden. Dessa kallas temaområden och de ingår i undervisningen på ett sätt som är naturligt för respektive läroämne. Temaområdena behandlar högaktuella samhällsfrågor som är centrala för utbildning och fostran. Läs mer om temaområdena i grunderna för gymnasiets läroplan. 

På den här sidan hittar du material indelat enligt läroämnena i gymnasiet.

Läroämnen i gymnasiet

alt-text (optional, uses title if not set)

Biologi och geografi

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Livsåskådningskunskap

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Filosofi

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Fysik och kemi

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Historia och samhällslära

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Bildkonst

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Gymnastik

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Matematik

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Musik

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Hälsokunskap

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Psykologi

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.

alt-text (optional, uses title if not set)

Religion

Länken leder tillsvidare till den finskspråkiga sidan. Material på svenska läggs in under hösten 2019.