Du bestämmer

 Materialet Du bestämmer är ett undervisningsmaterial med syfte att öka barn och ungas medvetenhet och kunskap om integritetsskydd på webben.
Målet är att barn och unga i klassen tillsammans ska kunna diskutera och lösa uppgifter som synliggör konsekvenserna av vad de gör på nätet.

9–13 år
Finns det regler på internet, och vem bestämmer på nätet?
Har ni pratat om nätmobbning i klassen?
Kan internet vara en pålitlig källa?

13–17 år
Är det rätt att skicka vidare en video där någon gör bort sig?
Är det ok att företag har info om dig? Vad är journalistreglerna?