Idématerial för hälsokunskap

Idématerial för hälsokunskap - läroplanen 2004

Materialet Kunskap om människans hälsa riktar sig till lärare i åk 1-4, men kan delvis även användas för åk 5-6. 

 

Ihmisterveysoppi1

Bilden visar sjuåriga Elina Nenonens tolkning av människokroppen. Hon har fått hjälp med teckningen av sin mamma. Den tecknade figurens glada min, harmonin i teckningen och de vackra färgerna visar att hon gillade temat. Bilden visar att redan en sjuåring är mogen för att fundera på människokroppens detaljer. Samtidigt lär sig sjuåringen att varje del av kroppen är bra och att man kan tala om den. När det här temat tas upp är det naturligt att samtidigt berätta för barnen om hur de kan skydda sin egen värdefulla kropp och upplysa dem om rätten till okränkbarhet. Teckningen är från 1996. Den var en av de viktigaste inspirationskällorna när materialet om människans hälsa utarbetades.

Text: Barnpsykiaer Raisa Cacciatore, Väestöliitto