Litteratur och tack

Rekommenderad litteratur


Brandt P., Korteniemi-Poikela E., Cacciatore R., Huovinen M.: Baby mä oon tulta, nuorten seksikirja. WSOY 2004.  
Cacciatore R., Korteniemi-Poikela E.: Vauvasta naperoiseksi – pienten lasten seksuaaliterveydestä. Opas 0-6-vuotiaiden seksuaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta. VL-markkinointi 2000. 
Cacciatore R., Korteniemi-Poikela E., Ryynänen J., Ryynänen A., Apter D.: Legopalikoista Leopardikalsareihin. Nuoren miehen seksuaalisuus. Tammi 2001. 
Korteniemi-Poikela E., Cacciatore R.: Seksuaalisuuden Portaat/Sexualiteten steg för steg. Undervisningspaket (mapp och diabildsserie) för 1-9 klass i grundskolan. Utbildningsstyrelsen 2000.
Orkovaara P., Cacciatore R., Furman B., Hirvihuhta H., Hämäläinen A., Kekki M., Korteniemi-Poikela E.: DYNAMO. Terveystietoa luokille 7-9, Tammi 2004.

Tack

Jag vill tacka alla som har bidragit till att materialet om människans hälsa har kommit till. Ett stort tack går till Penningautomatföreningen, vars finansiella stöd har gjort det här försöket möjligt. Behovet och möjligheten att kläcka idéer till ett projekt för lågstadiet, där människans hälsa skulle tas upp, uppstod 1998 inom ramen för verksamheten Nuorten Avoimet Ovet (Ungas öppna dörrar). Den övergripande serviceformen Mannens Tid, som stöder även pojkars utveckling, hade resurser som skulle räcka till att göra en lärobok. Ett varmt tack till Centret för hälsofrämjande, som trodde på att pilotförsöket behövdes och också beviljade ekonomiskt understöd för att försöket skulle kunna genomföras i skolan. Många tack till Herttoniemen ala-aste, skolans rektor och alla lärare, som fördomsfritt och engagerat tog emot de som arbetade för oss och modigt lät dem testa materialet om människans hälsa i praktiken. Tack till Helsingfors Klaari, som stödde utbildningen av yrkesutövare och föräldrar i hälsofostran för små barn. 

Tack till alla de yrkeskunniga sexualupplysare vid Kliniken för sexuell hälsa som var med om att förverkliga projektet. Kommentarerna och stödet från överläkare Dan Apter, barnmorskan och sexologen Pia Brandt samt gynekologen och sexologen Anita Pihlasvaara har varit guld värda. Barnmorskan och sexualrådgivaren Katriina Bildjuschkin genomförde självständigt pilotprojektet i sin egen klass med både yrkeskunskap och hängivenhet. Läraren i huslig ekonomi, sexualupplysaren Ari Malmberg gav ypperlig undervisning i människans hälsa i sin specialklass. Socialinstruktör Juha Ryynänens varma och mogna synpunkter gav arbetet en djupare dimension, och han oersättlig som kollega, bakgrundsstöd och åsiktsmaskin under hela projektperioden. Socialinstruktör Antti Ryynänen genomförde undervisningen i sin egen pilotklass med solig och energisk entusiasm och han antecknade även guldkorn från undervisningen. Basen för undervisningen blev så mycket fylligare då den fick breda ut sig med hjälp av olika lärares snilleblixtar och idéer! 

Ett tack går till alla föräldrar som till största delen rosade men också ibland risade vårt experiment. Tack till journalisten Raija Kantomaa och TV-programmet Akuten, som gjorde ett underbart inslag om experimentet i TV. Socialsektorns studerande Riikka Julkunen (numera Laakso) och Reetta Kuronen vid Espoon-Vantaan Ammattikoulu var med under lektionerna och gjorde ett utmärkt lärdomsprov med titeln ”Siittiöt rupeaa harjoittelemaan” (”Spermierna börjar träna”) om försöket. Lärdomsprovet godkändes med betyget berömligt. Tack för er entusiasm! 

Slutligen ett stort tack till alla personer och instanser som har granskat manuskriptet. Centret för hälsofrämjande har gjort en omfattande och grundlig bedömning. Via utvärderingsnätverkets sekreterare Päivi Rouvinen-Wilenius konstaterar man att den röda tråden i människans hälsa är vård av hälsan, vilket baserar sig på att man uppskattar sin kropp och sitt liv. Det är satsningen på psykosocial hälsa och välmående som är viktig i materialet om människans hälsa. Lågstadielärarna vid Kungsgårdsskolan i Esbo, särskilt speciallärare Monica Oldenburg och rektor Christel Rusk, har utvärderat materialet och tyckt om den positiva andan i materialet. 

Skolhälsovårdare Eeva Perttilä var med redan under de inledande diskussionerna 1998 och betonade starkt att det framför allt behövdes en saklig modell för hur sexualundervisning i lågstadiet kan genomföras i praktiken. Hon läste materialet ett par år efter att hon gått i pension och konstaterade att ”alla lektioner är viktiga för en liten människas uppväxt, och jag skulle inte utelämna någonting”. Också skolläkare Jörn Elfvings utvärdering grundar sig på lång erfarenhet och gedigen yrkeskunskap. Då han läste igenom Människans hälsa konstaterade han att det noggranna grundarbetet inklusive enkäter och utvärderingar inger respekt och höjer materialets värde. Varmt tack för varje tanke och klokt förbättringsförslag! 

Tack också till barnmorskan och skolhälsovårdaren Erja Korteniemi-Poikela, vars stöd, samarbete och kunskaper om sexualupplysning för små barn har bidragit till den här lärarhandledningens uppkomst och format. Till slut gick Människans hälsa tillbaka till befolkningsförbundet Väestöliitto, där barnmorskan Anu Toija från Nuorten Avoimet Ovet bearbetade materialet i enlighet med Utbildningsstyrelsens önskemål om att det ska fungera som läromedel på webben. Anu Toija finslipade också helheten så att materialet blev en undervisningsmodell som passar dagens skola. Nu står alltså materialet slutligen till lärarnas förfogande i deras egna klasser, allt beroende på vilka behov som finns i den egna skolan.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto