Arbetsbok: Jag, en människa

Under lektionerna gör barnen en egen arbetsbok: Jag, en människa. Om läraren så vill, kan sidan med läxan skrivas ut så att varje elev kan lägga in den i arbetsboken. I arbetsboken kan eleverna rita och limma in bilder. Omslaget kan göras t.ex. under teckningslektionerna. Arbetsboken sammanställs under hela den period som undervisningen i kunskap om människans hälsa pågår. I arbetsboken samlas allt material som produceras under lektionerna i kunskap om människans hälsa samt allt läxmaterial som går att spara. 

Arbetsboken är varje elevs eget konstverk. Varje arbetsbok blir annorlunda, och huvudförfattaren ska vara barnet självt. Konst innehåller känslor. Med hjälp av konsten är det möjligt att gå närmare in på frågor som är viktiga för en själv. Den vuxne ska inte i onödan blanda sig för mycket i hurdan barnets arbetsbok blir. En del åstadkommer en tjock eller färggrann arbetsbok, andra gör en tunn eller enkel arbetsbok. Avsikten är att barnet tryggt och utan tvång ska kunna behandla känsliga ämnen. 

Barnet får behålla boken som minne, och den blir ett konkret dokument över självbilden och över ett utvecklingsskede – med andra ord en byggsten, som barnet senare kan återvända till. Där sparas barnets historia och självbild, drömmar och det som barnet har lärt sig. 

När arbetsboken kommer till behövs det aktiv hjälp och aktivt stöd från hemmets sida. Tack vare arbetsboken får hemmen också veta vad barnen har gjort i skolan. Det är meningen att detta ska uppmuntra familjerna att också hemma diskutera frågor som har med människans hälsa att göra. 

Länkar till lektionerna 

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto