Information till föräldrarna

Föräldrarna är med rätta oroliga över det informationsflöde som möter deras barn. Också hälsokunskap kan väcka oro, särskilt då den innefattar sexualupplysning. Läraren kan skriva ut det här färdiga meddelandet och dela ut det till hemmen i början av undervisningsperioden av kunskap om människans hälsa. Det lönar sig att ordna en föräldraträff innan undervisningsavsnittet inleds. Under föräldraträffen får föräldrarna bekanta sig med materialet och informeras om innehållet i undervisningen. Föräldrarna kan också ha idéer om lektionernas innehåll och om materialet. På så sätt kan barnen både hemifrån och i skolan få allt det stöd de behöver för det här känsliga och mycket viktiga ämnet. 
 

Bilaga

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto