Kunskap om människans hälsa i utvecklingsstadiet 7–10 år

Materialet om människans hälsa är avsett för barn som befinner sig i det viktiga stadiet mellan lekålder och pubertet och samlar krafter. Lekens sagoskimrande värld är ännu en del av livet, men de börjar få en allt större önskan att lära sig saker om det verkliga livet. Social inlärning, framgång i skolvärlden och barnets egen position i klassen, i kamratkretsen samt rollen som flicka eller pojke finns i deras tankar. Barnen kan bli förälskade. Förmågan att tillägna sig kunskap är stor. I undervisningsmodellen tas mänsklighetens mirakel upp i just den ålder då pubertetsförvirringen ännu inte har förändrat barnens öppna och nyfikna attityd. Läromaterialet om människans hälsa ger barnet dels kunskap att främja sin egen och andras hälsa samt välmående, dels vägkost att möta de pubertala förändringar som väntar bakom hörnet.

Frigörelse

Ett barn som börjar skolan blir mer inriktat på sina jämnåriga och utvidgar ofta mycket oförskräckt sitt revir utanför hemmet. Barnet utvärderar intresserat kompisens familj och vågar kanske sova över. Det här är en viktig fas i frigörelsen, när barnet kan ge ett moget intryck och ofta också verkar vilja klara sig själv och vara självständigt. Trots det behövs en trygg, tillgänglig vuxen, eftersom barnet fortfarande är i stort behov av en vuxens stöd och tröst. Rutiner, ritualer, invanda seder, mjukisleksaker, sällskapsdjur, egna lekar och kompisar skänker trygghet. 

Barnet bedömer hurdan en människa ”ska vara” för att bli accepterad och uppskattad inom gruppen. I det här stadiet är det viktigt att tala om respekt för olikheter och jämställdhetsfostran. Ofta tävlar flickor och pojkar om vem som är bäst, och barnen jämför storleken på hem och bilar samt olika färdigheter. Attitydfostran är viktigt och det behövs ända från de första åren i skolan.

Sexualitet

Pubertetsförändringarna börjar ofta i de lägre klasserna, även om barnet ännu är kvar i barndomen. Hos flickorna kommer de första pubertala förändringarna (bröst, vitflytningar och accelererad längdtillväxt) i genomsnitt då flickorna är 10,5 år, men hos en del kan de komma redan i 8-9-årsåldern. Pojkarna följer efter 1,5 år senare. De barn som får pubertala förändringar tidigare än jämnåriga upplever ofta förändringarna som särskilt förvirrande. Barn måste få information om de förändringar som sker under puberteten i god tid före själva puberteten. Noggrann och korrekt information om hur kroppen förändras hjälper barnen under de viktiga och unika år när utvecklingen sker. 

Värderingarna och betydelsen av kön och sexualitet samt deras betydelse kommer från de vuxna och kamrater i barnens dagliga liv, men också berättelser och media påverkar barnet. Barnet utvärderar om det är bra att vara pojke och växa upp till man eller flicka och växa upp till kvinna. Närstående vuxnas betydelse är väsentlig när förebilder skapas, och harmoniska vuxna som är nöjda med sitt liv utgör de bästa förebilderna att identifiera sig med. Barnet iakttar nyfiket när någon bekant gifter sig eller får barn. Förälskelserna överflyttas så småningom från vuxna till jämnåriga, och barnen vågar också prata om förälskelserna. Skolelever har i allmänhet både tillräcklig möjlighet och kunskap att använda Internet, och de har många frågor. De måste få råd om hur de ska använda webben; vid behov kan man visa dem trygga sidor om sexualitet.

Humör

Det är helt normalt om det prepubertala barnets humör varierar från plötsliga vredesutbrott till totalt lugn. Barn som befinner sig i en alltför påfrestande situation uppvisar symtom både kroppsligt och mentalt: de kan t.ex. ha ät- och sömnrubbningar, vara rädda för skolan, ha huvudvärk och magont. Det kan vara svårt för barn att veta orsaken eller berätta vad det kan bero på att de inte mår bra. Rastlöshet och koncentrationssvårigheter är också vanliga symtom på depression. Barn som orkar gå i skola, sover och äter bra, har kamrater och tidvis är glada, mår i allmänhet ganska bra. Ändå kan de tidvis ge utlopp för sin stress genom att få vredesutbrott, vara griniga kvällstid eller något liknande. 

Förpuberteten medför att barnet lätt blir överkänsligt och får en ny sorts medvetenhet om sig själv. I det här känsliga skedet är barnet lättsårat och är lätt att locka med på dumheter. Detta gäller i synnerhet om barnet inte vet tillräckligt och inte har vuxna runt sig som han/hon vågar ställa frågor till. Kamratförhållandena förändras ständigt, och barnet kan ofta byta bästis. I den här åldern är det normalt att barnet grubblar, drar sig tillbaka, blir blygt och lätt generat. Samtidigt är det också normalt att barnet tidvis uppvisar en uttalad barnslighet och ett större behov av omvårdnad. Det är populärt att utforska sin egen spegelbild och att ha hobbyer som fotografering eller intressen där det ingår att uppträda. Eller tvärtom – barnet gömmer sig i säckiga kläder och vägrar att låta sig fotograferas. Ett motionsintresse som passar barnet kan göra det lättare att hantera förvirringen. 

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto