Fokus

Fokus

Syftet med lektionen är dels att få barnen att upptäcka gränsen mellan sig själva och omvärlden och dels att få dem att upptäcka de otaliga känsliga sinnen som förmedlar information om omvärlden. Syftet är också att få eleverna att häpna över hur fantastisk människans kropp är. Känsliga kroppsdelar med väl utvecklade sinnen behöver skyddas. Eleverna får kontakt med och upplever kroppens mångsidiga sinnesfunktioner och hudens funktion som gränsyta. Den egna existensen blir konkret, kroppsbilden förstärks och blir mer harmonisk. 

Brist på närhet, otrevlig beröring eller knuffar i samband med mobbning samt ständig smärta, t.ex. migrän, kastar sin skugga över många barns värld. Ett annat problem kan vara familjevåld. Barnet lär sig saker om beröring och om dess betydelse samt om reglerna i kontakten människor emellan. Barnet får kännedom om sin rätt till fysisk integritet. Under lektionerna förstärks barnens uppfattning om rätten att försvara sina egna gränser och om betydelsen av att respektera andras integritet. Ibland ges pojkar för stora friheter att överskrida gränser (de får knuffas, dra i flätor, skjuta med gummiband, tafsa) och flickor uppmuntras till att stå ut med det (pojkar är pojkar, ni tycker ändå om det, strunta i det). Samma rättigheter och gränser måste gälla båda könen. 

Beröring pojkar emellan är ofta detsamma som knuffande och vilt flängande, eftersom en vänlig beröring inte alltid ses som manlig. Om läraren diskuterar frågan och berättar att smekningar och klappar är lika trevliga för både flickor och pojkar, kan pojkarnas fördomar mot närhet minskas.

Barnpsykiater Raisa Cacciatore, Väestöliitto